Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2050261205   Tastets STEAM de Programació i Robòtica
2019-2020   Taller. Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   15/10/2019 - 5/11/2019 (15 hores) de h a h
   CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat
   Carrer Riera del Canyet, 43-47 (L'Hospitalet de Llobregat) 
  
Format   Presencial
Organització   Servei Educatiu Hospitalet
  
  
  
Accessos   Metro L-5 (estació Can Boixeres) L-1 (estació Just Oliveres)
Renfe estació Hospitalet - vía Vilafranca
Autobús (Rosanbus) L-10
Aparcament al recinte del CRP
Veure Plànol
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
   DATA INICI PROVISIONAL
  
Descripció i   Metodologia:   Eines i recursos per treballar la programació de manera contextualitzada i creativa en activitats STEAM.
  
Objectius   Presentar l'ús de les TIC, tecnologies de programació i robòtica a l'aula com a mitjà per a l'aprenentatge i el desenvolupament d'habilitats de l'alumnat.
Conèixer a nivell bàsic diferents eines econòmiques, senzilles i intuitives. Tant de maquinari com de programari.
Introduir la cultura Maker com a eina que permet entendre i apropiar-se de la tecnologia, i, d'aquesta manera, desenvolupar un pensament crític i fomentar la creativitat en la resolució de problemes.
  
Continguts   Introducció a:

- Maker (Microbit)
- Programació creativa (Scratch, Arduinoblocks)
- Creació apps (App inventor)
- Disseny 3D (Tinkerkad)
  
Formador/a   Carolina Crespo
  
Avaluació   Qüestionari de satisfacció en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa.
Realització de les activitats planificades durant la formació.
  
Requisits de  certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l’aprofitament i transferència immediata.
  
Persones  destinatàries   Professorat amb pocs coneixements TAC i molta motivació
  
E-mail   crp-hospitalet@xtec.cat
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   15/10/2019   1700   1930 
 Sessió 2   dimarts   22/10/2019   1700   1930 
 Sessió 3   dimarts   29/10/2019   1700   1930 
 Sessió 4   dimarts   05/11/2019   1700   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent