Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2011141201   Imaginem el nou VINSEUM
2019-2020   Grup de treball. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   30/10/2019 - 17/6/2020 (30 hores) de 17:30h a 19:30h
   CRP de l'Alt Penedès
   Europa, 28 (Vilafranca del Penedès) 
   Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Persones destinatàries   Docents d’educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.
Per formar part d’aquest grup de treball es requereix compromís i disponibilitat, com a mínim, durant el curs escolar 2019-2020.
Hi ha la possibilitat que aquest grup de treball tingui continuïtat en el temps i es repeteixi els propers cursos.
  
Requisits de certificació   Assistència al 80% de les 20 hores de treball en trobades presencials que estaran complementades amb 10 hores de treball no presencial.
  
Descripció   Grup de treball on hi participin docents de tots els nivells educatius conjuntament amb tècnics del VINSEUM. Es tracta de crear un espai de confluència entre els docents i el museu, on treballar sobre l’oferta educativa del museu alhora que afrontar els nous reptes que planteja la nova museïtzació en l’àmbit educatiu.
  
Objectius   - Crear un espai de treball conjunt entre els docents, els centres educatius i el museu.
- Aportar el punt de vista dels docents, de tots els nivells educatius, en la nova museïtzació.
- Definir els requisits educatius que ha de complir el nou museu, previst per l’any 2021.
- Actualitzar el programa educatiu. Repensar-lo i adaptar-lo al nou museu.
  
Continguts   Treballarem sobre la idea de museu i totes les seves dimensions: difusió, recerca, restauració, conservació, comunicació... I com cadascuna d’aquestes es relacionen amb la faceta educativa del museu.
També ens endinsarem en el programa educatiu del museu, el coneixerem a fons i analitzarem totes les accions educatives que s’hi realitzen.
I per últim també treballarem al voltant de la gestió del patrimoni, des de la vessant més educativa. Reflexionarem sobre com interactuen educació i patrimoni i les possibilitats que aquesta relació ens ofereix.
  
Observacions  
  
Formador/a   Tècnics del VINSEUM - Jordi Ribas i Laia Pérez
  
Organització   Servei Educatiu Alt Penedès
  
E-mail   crp-altpenedes@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   30/10/2019   1730   2000 
 Sessió 2   dimecres   20/11/2019   1730   2000 
 Sessió 3   dimecres   11/12/2019   1730   2000 
 Sessió 4   dimecres   22/01/2020   1730   2000 
 Sessió 5   dimecres   19/02/2020   1730   2000 
 Sessió 6   dimecres   17/06/2020   1730   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent