Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2010830500   Seminari de coordinació del Programa de Suport Vital als centres docents
2019-2020   Seminari de coordinació. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   15/10/2019 - 14/4/2020 (20 hores) de 17:30h a 20:30h
   CRP de l'Alt Penedès
   Europa, 28 (Vilafranca del Penedès) 
   Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Persones destinatàries   Docents del Departament d’Educació d’educació infantil, primària i secundària que hagin superat de forma satisfactòria la formació Suport Vital als centres Educatius o Suport Vital Bàsic+DEA als centres docents.
Prioritàriament es proposa un perfil de professorat d’Educació Física.
  
Requisits de certificació   -Participar activament en les tasques encomanades al seminari de SV
-Compromís mínim de permanència de dos anys
  
Descripció   Un cop finalitzada la formació en Suport Vital (SV), el docent rebrà una acreditació i estarà capacitat per a implementar les unitats de programació del curs SV al seu centre. La constitució de seminaris a les diferents zones on es va desplegant el programa és una necessitat per tal de fer el seguiment de la implementació, la dinamització i la coordinació dels centres que s’inicien o que ja estan duent a terme el programa.
Aquest equip de persones, com a seminari, serà el contacte de la zona amb el Grup de Treball de Suport Vital als centres educatius del Consell Català de Ressuscitació (CCR).

  
Objectius   -Valoració del desenvolupament del programa a la zona i assegurar el contacte amb el Consell Català de Ressuscitació (CCR)
-Coordinar i mantenir informats als referents dels centres on es desenvolupa el programa SV
-Coordinar-se amb el CRP i determinar el flux del material necessari per desenvolupar el programa
-Valorar la necessitat de nova formació de professorat i realitzar-la
-Assegurar-se de la bona pràctica i actualització de continguts
-Conèixer les unitats de programacions en SV dels centres educatius, dirigides a tots els cicles educatius, d'educació infantil, Primària i ESO. Revisar i elaborar nou material pedagògic
-Contacte amb el CCR. Transferència d’incidències i propostes de millora al CCR

  
Continguts   -Actualització coneixements i habilitats del SV segons CCR
-Actualització de les unitats de programació i dels recursos didàctics en línia
-Actualització de la situació de la seva zona educativa (centres educatius, instructors, alumnat, etc...)
-Reflexió sobre la importància de l'aplicació del programa als centres educatius ( Jornades de sensibilització)
-Control i millora dels materials, recursos, serveis i eines del programa a la zona
  
Observacions   Els membres d’aquest equip poden optar a l’acreditació de instructor/director de SV per tal de poder formar a adults en SV i ser potencials formadors de formadors en SV si segueixen el procés establert pel CCR.
  
Formador/a   Àngels Soto i Emma Vila
  
Organització   Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat
  
E-mail   crp-altpenedes@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   15/10/2019   1730   2030 
 Sessió 2   dimecres   29/01/2020   1730   2030 
 Sessió 3   dijous   05/03/2020   1730   2030 
 Sessió 4   diumenge   14/06/2020   1730   2030 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent