Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
9001020509   Adquisició i desenvolupament del llenguatge a l’educació infantil. Com l’acompanyem des de l’escola?
2018-2019   Jornada / Jornades. Educació Infantil
  
   1/12/2018 - 1/12/2018 (5 hores) de 9:30h a 14:00h
   Complex Educatiu de Tarragona
   Autovia de Salou, s/n (Tarragona) 
  
  
Inscripció   23/07/2018 - 01/12/2018
  
Persones destinatàries   Professionals de l'etapa d'educació infantil a les escoles rurals que han incorporat el primer cicle d'educació infantil
  
  
Descripció   El curs 2015-16 es va establir el pla pilot de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals. Des de la seva implantació ha anar creixent el nombre de centres que s’han acollit a aquest recurs.

El fet d’unir el primer i el segon cicle d’educació infantil fa necessari un treball conjunt sobre els criteris, actuacions i maneres de fer dels professionals que intervenen a l’etapa.
  
Objectius   1-Tractar temes cabdals de l’etapa d’educació infantil i debatre sobre ells
2-Facilitar la reflexió i els acords entre els professionals del primer i del segon cicle d'educació infantil.
  
Continguts   Aspectes metodològics i organitzatius de l'etapa d'educació infantil en l'àmbit de l'adquisició i el desenvolupament del llenguatge
  
Organització   Servei de Currículum d'Infantil i Primària
  
E-mail   mmiro3@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent