Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2063010509   Coeduquem
2021-2022   Cicle de conferències. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   20/10/2021 - 24/11/2021 (6 hores) de 17:30h a 19:30h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   23/07/2021 - 20/10/2021 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Professorat dels centres educatius de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
  
Requisits de certificació   -Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.
  
Descripció   Cicle de 3 conferències:
-Coeducació en el marc de la inclusió.
-La prevenció de les relacions abusives des de la coeducació.
-Bones pràctiques coeducadores (pràctiques d'aula)
  
Objectius   Promoure la reflexió i la coordinació de docents de diferents centres i altres agents educatius del Barcelonès Nord entorn de la coeducació i la inclusió a partir de la pràctica professional.
  
Continguts   Conceptes clau de la coeducació en el marc de l’atenció a la diversitat.
Eines i recursos per prevenir les diferents relacions abusives que es poden donar.
Pràctiques exemplificadores de centres que ajudin al professorat a agafar idees.
  
Observacions  
  
Formador/a   Sira Ruiz ,Maite Garcia, Aída Hernández, Blanca Sánchez, Marta Morata, Anna Palmero, Anna Viader...
  
Organització   Servei de Currículum d'Infantil i Primària
  
E-mail   crp-santadria@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   20/10/2021   1730   1930 
 Sessió 2   dimecres   27/10/2021   1730   1930 
 Sessió 3   dimecres   24/11/2021   1730   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent