Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
5040291504   Petits Talents Científics 3 (investiguem la matèria)
2023-2024   Curs. Educació Primària
  
   17/10/2023 - 12/12/2023 (30 hores) de h a h
   CRP de la Garrotxa
   Crta. dels Garganta, s/n (Olot) 
  
Format   Presencial
Organització   Servei Educatiu Garrotxa
  
   Durant la 2a quinzena del mes de maig es farà el Petit Congrés Científic (data pendent de concretar)
  
Inscripció   01/09/2023 - 17/10/2023
   DATA INICI PROVISIONAL
  
Descripció i   Metodologia:   És un programa d’actualització científica per a mestres d’educació primària que vol fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les ciències de l’alumnat d’educació infantil i primària. A partir de la formació, proporcionem als centres educatius un seguit de recursos i orientacions pedagògiques que ajudin els mestres a implementar metodologies més participatives i creatives a l’aula. Aquests recursos permeten la realització de petits treballs de recerca i de pràctiques experimentals per part de l’alumnat.
  
Objectius   La proposta INVESTIGUEM LA MATÈRIA té un triple objectiu:
• Dissenyar situacions d’aprenentatge que parteixin de fenòmens quotidians vinculats amb l’estructura i el comportament de la matèria i que es desenvolupin a partir de projectes d’investigació autèntics.
• Actualitzar els coneixements científics i didàctics que els docents de primària necessiten per portar a terme situacions d’aprenentatge en què s’impliqui els alumnes en processos d’investigació autèntics.
• Presentar les investigacions realitzades en un congrés de ciència infantil.
  
Continguts   - Investiguem les propietats dels materials i dels estats de la matèria.
- Investiguem els canvis en la matèria (canvis d'estat, mescles i dissolucions, canvis químics).
- Investiguem l'estructura interna de la matèria: el model de partícules.
  
Formador/a   Jordi Martí, Laura Martín i Judit Verdaguer
  
Avaluació   Qüestionaris de satisfacció d'assistents.
Valoració de la realització de les tasques proposades.
  
Requisits de  certificació   Assistència a un 80% del total d'hores i valoració positiva del treball personal de les hores no presencials. El programa consta de 30 hores de formació reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a través del CRP de la Garrotxa.
  
Persones  destinatàries   Mestres d'educació infantil i primària de la comarca.
  
E-mail   b7990109@xtec.cat
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   17/10/2023   1730   1900 
 Sessió 2   dimarts   24/10/2023   1730   1900 
 Sessió 3   dimarts   07/11/2023   1730   1900 
 Sessió 4   dimarts   14/11/2023   1730   1900 
 Sessió 5   dimarts   21/11/2023   1730   1900 
 Sessió 6   dimarts   28/11/2023   1730   1900 
 Sessió 7   dijous   12/12/2013   1730   1900 
 Sessió 8   dimarts   12/12/2023   0930   1200 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent