Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
6080041608   Construint una avaluació [trans]formadora als centres educatius.
2021-2022   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   23/9/2021 - 21/10/2021 (15 hores) de h a h
   CRP de la Segarra
   Rambla Lluís i Sanpere, 22 (Cervera) 
   Formació en línia síncrona.
  
Inscripció   01/09/2021 - 23/09/2021
  
Persones destinatàries   Equips directius dels centres i professorat en general de la Segarra.
  
Requisits de certificació   ▪ Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones
▪ Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
▪ Respondre el qüestionari de valoració de l'activitat formativa.
  
Descripció   Després d’una introduccció pràctica sobre el que implica una avaluació competencial transformadora; tres centres, cadascun des de la seva pròpia pràctica educativa, tipologia de centre i context escolar, ens presentaran com plantegen aquest tipus d’avaluació a la seva escola i/o institut.
Desgranaran quina ha estat la feina prèvia i, en algun cas, es comentarà com s'organitza les juntes d’avaluació.
Els centres són:
- Institut Jaume Callís de Vic
- Escola 9 graons de Barcelona
- Escola Coperativa El Puig d’Esparreguera.
  
Objectius   - Oferir una visió pràctica de l’avaluació competencial des de diferents tipologies de centres.

- Reflexionar sobre pràctiques educatives que afavoreixen i encaminen cap al canvi de l’avaluació “tradicional” a la competencial.

- Presentar recursos materials i metodològics que donin suport a aquest tipus d’avaluació.

- Conèixer les funcions de junta d’avaluació en aquest nou context competencial.
  
Continguts   - Canvis en la pràctica educativa per un ensenyament-aprenentatge competencial.

- Organització espaial i temporal a l’aula.

- L’avaluació competencial pròpiament dita. Propostes d’actuació.

-Les juntes d’avaluació.
  
Formador/a   Maria Ojuel, Núria Martinez, Carol Giralt, Òscar Ortego, Jordi Huarte
  
Organització   Servei Educatiu Segarra
  
E-mail   crp-segarra@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   23/09/2021   1730   1930 
 Sessió 2   dijous   30/09/2021       
 Sessió 3   dijous   07/10/2021       
 Sessió 4   dijous   14/10/2021       
 Sessió 5   dijous   21/10/2021       
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent