Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
6080021608   Visual Thinking
2021-2022   Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   27/10/2021 - 17/11/2021 (12 hores) de 17:30h a 19:30h
   CRP de la Segarra
   Rambla Lluís i Sanpere, 22 (Cervera) 
   Format en línia síncron. Si la situació ho permet, l'última sessió serà presencial.
  
Inscripció   01/09/2021 - 27/10/2021
  
Persones destinatàries   Professorat de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius
  
Requisits de certificació   ▪ Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones.
▪ Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
  
Descripció   Has tingut la necessitat d’agafar un paper i un llapis quan estàs pensant una nova idea o un projecte? Sovint pensem millor quan dibuixem paraules i gargots que ens ajuden a clarificar allò que està en la nostra ment. El visual thinking (pensament visual) comprèn un conjunt de mètodes, tècniques i recursos visuals per presentar idees, mostrar resultats, fer anotacions gràfiques o fomentar el treball col.laboratiu.
Podem fer servir eines digitals, però és sobretot un mètode manual que utilitza el dibuix, les paraules i frases curtes, els esquemes, per fer fàcil la comprensió. Crea composicions visuals expressives que converteixen en simple la informació complexa. És una eina d'extremada utilitat per aquelles persones que necessiten compartir i fer comprendre informació als seus equips.

El Visual Thinking fa visible el pensament, transforma el
pensament abstracte en informació gràfica, àgil i significativa
fent servir esquemes, paraules clau i icones.
En un entorn tant saturat d’informació i elements digitals,
resulta motivador i sorprenent l’ús del visual thinking perquè
permet personalitzar i clarificar la informació que transmetem. Esdevé així una eina molt pràctica per als líders d’equips en les organitzacions, tant per aclarir les idees, per compartir-les, per descobrir alternatives diferents, per convèncer, o per acotar o presentar projectes.

IMPORTANT PELS PARTICIPANTS:

És recomanable que els participants puguin disposar de fulls en blanc i retoladors negres tipus edding 1200 i un retolador punta pinzel d’algun color preferiblement vermell.
  
Objectius   - Aprendre els elements bàsics del visual thinking.

-Descobrir els usos del Visual Thinking a l’educació.

-Aprendre eines visuals per la millora de l’aprenentatge.
  
Continguts   1 INTRODUCCIÓ
- Dibuixar per entendre i fer-se entendre. Què és el lideratge visual.
- Què és el VISUAL THINKING. Per què és útil a l’educació.

2 ELEMENTS BÀSICS DEL VISUAL THINKING
- El vocabulari visual
- Les lletres
- Les estructures
- Els contenidors
- Les fletxes
- La figura humana
- El color i les ombres

3 USOS DEL PENSAMENT VISUAL
- Fes visible el pensament.
- Eines per Compartir les idees.
- Eines per pensar de de forma col.laborativa i construir projectes.
- Els mapes mentals.
- Metodologies àgils.
- L’ús de la metàfora visual.
- Plantilles per pensar en grup
- L’sketchnoting.
  
Observacions   Format en línia síncron.
Si el context de la situació pandèmica ho permet, l'última sessió serà presencial.
  
Formador/a   Maria Batet Rovirosa
  
Organització   Servei Educatiu Segarra
  
E-mail   crp-segarra@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   27/10/2021   1730   1930 
 Sessió 2   dimecres   03/11/2021   1730   1930 
 Sessió 3   dimecres   10/11/2021   1730   1930 
 Sessió 4   dimecres   17/11/2021   1730   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent