Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
1001680500   Didàctica de les ciències des d'una perspectiva STEAM
2018-2019   Curs. Secundària Obligatòria i batxillerat
  
   12/2/2019 - 4/6/2019 (30 hores) de 16:30h a 19:30h
   INS Dr. Puigvert
   pg. de Santa Coloma, 46-54 (Barcelona) 
  
  
Inscripció   29/11/2018 - 12/02/2019
  
Persones destinatàries   Principalment professorat de secundària d’àmbit científic. Recomanada per professorat treballant en centres seleccionats dins el pla STEMCat.
  
Requisits de certificació   Assistir a un 80% de les sessions i presentar l’activitat final en la darrera sessió.
  
Descripció   El curs ofereix diversos enfocs metodològics de la didàctica de les ciències per al desplegament de la competència científica. Al llarg de diverses sessions es proposen dinàmiques, marcs teòrics i exemples com a acompanyament al disseny d’una activitat pròpia i la seva vinculació amb el marc STEM.
L’objectiu del curs és que els docents de ciències puguin fer aportacions al desplegament STEM des de la competència en la didàctica pròpia de la seva àrea.
  
Objectius   Conèixer marcs metodològics per al desenvolupament de la competència científica.
Analizar components didàctiques per al disseny d’activitats de ciències.
Connectar perspectives de didàctica de les ciències amb el marc STEM.
  
Continguts   Mapa STEM, Competència Científica i components didàctiques pel disseny d’activitats.
Indagació i Modelització
Aprenentatge Basat en Problemes. Estudis de Cas.
Ciència Ciutadana i RRI.
Naturalesa de la Ciència i Pseudociències.
Anàlisi Crític i comunicació científica.
Controvèrsies sòcio-científiques
  
Formador/a   Laura Espasa
  
Organització   Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat
  
E-mail   programasteam@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   12/02/2019   1630   1930 
 Sessió 2   dimarts   26/02/2019   1630   1930 
 Sessió 3   dimarts   12/03/2019   1630   1930 
 Sessió 4   dimarts   26/03/2019   1630   1930 
 Sessió 5   dimarts   09/04/2019   1630   1930 
 Sessió 6   dimarts   30/04/2019   1630   1930 
 Sessió 7   dimarts   04/06/2019   1630   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent