Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
A140911A14   Iniciació a l'Scratch
2018-2019   Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   23/10/2018 - 20/11/2018 (15 hores) de 17:00h a 19:00h
   CRP del Vallès Oriental II
   Nou, 34 1r. (Montmeló) 
  
  
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Persones destinatàries   Docents que no coneguin l'Scratch o que en tinguin un coneixement molt baix.
  
  
Descripció   - Programa basat en blocs gràfics i una interfície molt senzilla i intuïtiva.
- Entorn col·laboratiu virtual que permet compartir els projectes a través de la web.
- Es pot utilitzar des de molts llocs gràcies al fet que és un programa a la xarxa i disposa d'una versió que es pot instal·lar.
-Programa gratuït i de software lliure.
-Programa introductori de la sintaxi del llenguatge de programació.
- Està disponible per a diversos sistemes operatius (GNU/Linux, Windows, Mac OS X).
- És multillenguatge.
- És compatible amb una versió de Lego WeDo
  
Objectius   - Creació d'animacions i activitats interactives.
- Imaginar i innovar a partir del projecte que s'està fent.
- Disenyar un joc interactiu.
- Compartir amb altres persones en línia.
- Jugar per aprendre.
- Programar la interacció amb una figura de Lego WeDo
  
Continguts   - Ajudar a pensar de manera algorítmica i aprendre a abordar problemes metòdicament.
- Guanyar comprensió sobre conceptes matemàtics com variables, coordenades i nombres aleatoris.
- Activar els processos metacognitius de l'usuari, ja que ofereix oportunitats per improvisar, posar a prova les seves idees, assajar i corregir errors.
- Obtenir productes en les primeres aproximacions.
- Controlar i barrejar diferents medis i compartir les creacions amb la comunitat.
- Afavorir l'intercanvi, estimulant l'aprenentatge col·laboratiu.
  
Formador/a   Àlex Guirao Parrón
  
Organització   Servei Educatiu Vallès Oriental II
  
E-mail   crp-montmelo@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   23/10/2018   1700   1900 
 Sessió 2   dimarts   30/10/2018   1700   1900 
 Sessió 3   dimarts   06/11/2018   1700   1900 
 Sessió 4   dimarts   13/11/2018   1700   1900 
 Sessió 5   dimarts   20/11/2018   1700   1900 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent