Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
9000210529   Scratch avançat
2018-2019   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   6/2/2019 - 7/6/2019 (45 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   09/01/2019 - 18/01/2019
  
Persones destinatàries   Professorat de primària i secundària
  
Requisits de certificació   Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% d’activitats).
Avaluació positiva del projecte per implementar a l'aula.
Participació activa als fòrums.
Complimentar el qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Curs telemàtic d'autoformació tipus MOOC: autoformació basada en la reflexió i la col·laboració entre els participants. Per poder accedir al curs a Odissea és necessari tenir l'usuari xtec actualizat.

Té per finalitat conèixer les propietats més avançades de l’Scratch. En superar el curs, els docents han de guiar els alumnes en l’elaboració de projectes complexos amb l’Scratch com a un contingut clau de les competències digitals. En acabar caldrà presentar un projecte de treball de fi de curs.
  
Objectius   L'objectiu principal del curs és que els docents coneguin diverses opcions avançades de la programació d’ordinadors amb l’Scratch. Un cop han pres consciència del canvi de paradigma, de l’"aprendre a programar" al "programar per a aprendre", es continua amb el desenvolupament competencial de l’alumnat tot potenciant les diferents característiques del pensament computacional.
  
Continguts   Mòdul 1: Ús avançat de sensors i operadors..
Mòdul 2: Escenaris dividits en quadrats: laberint, sokoban.
Mòdul 3: Ús de variables i llistes.
Mòdul 4: Creació i ús de funcions
  
Organització   Àrea de Cultura Digital
  
E-mail   formaciotac@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent