Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2040321204   Scratch. Mapping forjadors de la Festa
2018-2019   Taller. Educació Infantil-Primària
  
   14/11/2018 - 19/12/2018 (15 hores) de 17:30h a 19:30h
   CRP Ciutat de Badalona
   Av. Maresme, 192-212 (Badalona) 
  
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Requisits de certificació   - Entrega d'una petita activitat personal d'Scratch per certificar les hores no presencials.
- Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
- Valoració positiva de les activitats planificades durant les sessions presencials.
  
Descripció   Taller sobre l'entorn de programació Scratch. Adreçat a mestres de primària.
  
Objectius   L’objectiu és aprendre a utilitzar funcions i blocs que puguin servir de base per a participar en
l’elaboració d’un mapping interactiu amb Scratch sobre cultura popular badalonina.
  
Continguts   Sessions presencials (10h):
Què és un mapping?
Efectes visuals i sonors.
Coneixement i ús de blocs i funcions que puguin ser útils per a l'animació del mapping de la façana.
Interactivitat amb Scratch.


Idees i exemples.


Sessions no presencials (5h):
- Disseny d'una animació senzilla sobre la mostra dels forjadors de la festa.
  
Formador/a   Núria Galceran
  
Organització   Servei Educatiu Badalona
  
E-mail   crp-badalona@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   14/11/2018   1730   1930 
 Sessió 2   dimecres   21/11/2018   1730   1930 
 Sessió 3   dimecres   28/11/2018   1730   1930 
 Sessió 4   dimecres   12/12/2018   1730   1930 
 Sessió 5   dimecres   19/12/2018   1730   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent