Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
1040301104   Projectes STEAM amb Scratch i Arduino per treballar als centres
2018-2019   Curs. Primària-Secundària
  
   23/10/2018 - 11/12/2018 (20 hores) de 17:00h a 19:00h
   INS Ausiàs March
   av. d'Esplugues, 38 (Barcelona) 
  
  
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Valoració positiva de totes els tasques planificades en relació a l'aprofitament.
  
Descripció   Alhora de realitzar projectes amb l’alumnat on tractem elements científics i tecnològics, la incorporació de la automatitzacio i/o robotització ens dona un valor afegit a aquests projectes.

Utilitzar eines que estiguin disponibles al nostre abast amb una despesa minsa i que ens permetrà oferir un producte final d’una certa qualitat. Aquests dissenys, prototipus, sistemes o projectes ofereixen la possibilitat de aprendre i treballar amb el nostre entorn tecnològic del segle XXI.

Curs per aprendre les bases de la programació Scratch i de la tecnologia Arduino. Realització d’alguns exemples generals aplicables a l’alumnat per permetre desenvolupar projectes propis.

El software és obert i les plaques ja estaran a disposició del curs.
  
Objectius   - Aprendre a treballar en un entorn de programació elemental com l’Scratch.
- Conèixer l’entorn de programació i realitzar exemples didàctics aplicables a l’aula.
- Donar sortida física a la programació amb la placa controladora Arduino.
- Automatitzar tasques per a diverses aplicacions.
- Explorar les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia per als nostres projectes.
  
Continguts   - Entorn Scratch i derivats.
- Introducció a la programació amb exemples simples.
- Sistema Arduino i les seves possibilitats.
- Programació d’una placa Arduino amb exemples senzills.
- Sistemes amb elements sensors i actuadors: la automatització i/o robotització.
- Realització d’un projecte on intervinguin elements tractats.
  
Formador/a   Ernest Tomàs
  
Organització   Servei Educatiu Les Corts
  
E-mail   crp-lescorts@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   23/10/2018   1730   1930 
 Sessió 2   dimarts   06/11/2018   1730   1930 
 Sessió 3   dimarts   20/11/2018   1730   1930 
 Sessió 4   -   -   -   - 
 Sessió 5   -   -   -   - 
 Sessió 6   -   -   -   - 
 Sessió 7   dimarts   11/12/2018   1730   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent