Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
7090951709   Robòtica educativa - Iniciació
2018-2019   Curs. Primària-Secundària
  
   25/10/2018 - 21/3/2019 (30 hores) de 17:00h a 19:00h
   CRP del Tarragonès
   Autovia de Salou, s/n (C.E. edif. Llull) (Tarragona) 
  
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Persones destinatàries   Professorat d'Educació Primària i E.S.O., amb interès per experimentar la iniciació a la robòtica amb els seus alumnes.
  
Requisits de certificació   Assistència al 80% de les sessions presencials i presentació de les propostes d'activitats per als altres requisits.
Es requerirà un qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Aprendre a programar ens permet motivar l’alumnat i treballar diferents competències, com el pensament analític, el càlcul mental, l’orientació espacial, la comunicació oral… Si, a més, ho relacionem amb la robòtica, podem disposar d’un ampli ventall de propostes innovadores.
Aquesta activitat de formació es basa en la tarja Arduino UNO per ser una tarja d'Open Hardware, per la seva popularització i possibilitats de trobar recursos a Internet i pel seu baix preu, cosa que la fa assequible a la majoria de l'alumnat.
Es busca la capacitació tecnològica del professorat assistent per tal que es produeixi un canvi en la metodologia d'ensenyament-aprenentatge de manera que sigui possible una transferència dels coneixements adquirits a l'aula, així com una planificació dels recursos necessaris que han de facilitar aquesta transferència a l'aula.
Donat el caire manipulatiu d’aquesta activitat es recomanarà als participants l'adquisició de material de robòtica (targes Arduino, servo motors, motors pas a pas, leds, sensors, resistències, robot del projecte final...) en base a una llista que es facilitarà als inscrits. (s’organitzarà una compra col·lectiva voluntària).
Per a més informació podeu consultar el lloc web: http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/categoria/programes/robotica/
  
Objectius   - Proposar els coneixements i l'ús de la robòtica educativa per afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge.
- Emprar la robòtica educativa per treballar de forma col·laborativa les competències bàsiques en general i les competències transversals en particular: comunicatives (lingüística i audiovisual), personals (autonomia i iniciativa), metodològiques (aprendre a aprendre, la competència digital i la competència matemàtica) i competències específiques centrades a conviure i habitar el món (coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana).
- Descobrir les diferents aplicacions de la robòtica educativa com a instrument de motivació, mitjà i objectiu d’aprenentatge, en funció de les etapes i les àrees curriculars.
  
Continguts   - Iniciació en el coneixement del funcionament dels materials Arduino Uno, tot explorant les seves capacitats de control de motors, leds, displays i sensors.
- Prendre consciència de la necessitat de la programació per poder posar en marxa el control de displays, motors, leds i sensors.
- Iniciació en el llenguatge de programació utilitzant l'entorn Arduinoblocks i Arduino IDE.
  
Formador/a   Xavier Granell
  
Organització   Servei Educatiu Tarragonès
  
E-mail   e3900034@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   25/10/2018   1700   1900 
 Sessió 2   dijous   08/11/2018   1700   1900 
 Sessió 3   dijous   22/11/2018   1700   1900 
 Sessió 4   dijous   13/12/2018   1700   1900 
 Sessió 5   dijous   10/01/2019   1700   1900 
 Sessió 6   dijous   24/01/2019   1700   1900 
 Sessió 7   dijous   07/02/2019   1700   1900 
 Sessió 8   dijous   21/02/2019   1700   1900 
 Sessió 9   dijous   07/03/2019   1700   1900 
 Sessió 10   dijous   21/03/2019   1700   1900 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent