Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
5051061505   Programació i robòtica educativa
2018-2019   Curs. Primària-Secundària
  
   26/10/2018 - 14/12/2018 (15 hores) de 18:00h a 20:00h
   CRP del Gironès
   C. Sol, 15 (Girona) 
   Les sessions es fan al Tecnoateneu de Vilablareix .
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Requisits de certificació   -Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació.
-Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l'aprofitament i la transferència immediata.
  
Descripció   Introducció al llenguatge de programació visual mblock i visualino. Programació d'animacions i videojocs.. programació de robots. Introducció als sensors i als actuadors. El curs es planteja com una activitat pràctica per a preparar i desenvolupar petits projectes que es puguin replicar a classe. Entre els assistents seleccionarem els diferents propostes.
  
Objectius   1.Conèixer els programaris visuals de programació i robòtica dirigits a l'educació primària i secundària.
2.Aprendre conceptes bàsics de programació.
3.Programar sensors i actuadors.
4.Desenvolupar petits projectes pràctics que es puguin replicar a la classe.
  
Continguts   Que és programar
Programari.
Primers passos.
Conceptes bàsics de programació.
Sentències condicionals.
Variables.
Actuadors i sensors.
Pràctiques amb mblock.
Pràctiques amb visualino.
Projectes per la classe.
  
Formador/a   Mechu López Bravo
  
Organització   Servei Educatiu Gironès
  
E-mail   crp-girones@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   divendres   26/10/2018   1800   2000 
 Sessió 2   divendres   09/11/2018   1800   2000 
 Sessió 3   divendres   16/11/2018   1800   2000 
 Sessió 4   divendres   23/11/2018   1800   2000 
 Sessió 5   divendres   14/12/2018   1800   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent