Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2050241205   La robòtica i la programació a primària
2018-2019   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   3/12/2018 - 4/2/2019 (20 hores) de 17:30h a 20:00h
   CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat
   Carrer Riera del Canyet, 43-47 (L'Hospitalet de Llobregat) 
  
  
Accessos   Metro L-5 (estació Can Boixeres) L-1 (estació Just Oliveres)
Renfe estació Hospitalet - vía Vilafranca
Autobús (Rosanbus) L-10
Aparcament al recinte del CRP
Veure Plànol
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Persones destinatàries   Professorat d'infantil i primària.
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l’aprofitament i transferència immediata.
  
Descripció   Amb la realització d'aquest curs es pretén que el professorat d’infantil, primària i primers cursos d’ESO puguin introduir als seus alumnes a la programació com a eina de suport al procés d'ensenyament-aprenentatge de conceptes complexos i el control de robots.
  
Objectius   Introduir la mecànica de la programació i la robòtica.
Dotar al professorat dels coneixements necessaris per a poder utilitzar la programació a l’aula.
Aprendre a convertir els conceptes dels respectius currículum acadèmics en exercicis de programació per als alumnes.
Iniciar la programació de robots tipus BeeBot i Lego WeDo.
  
Continguts   Introducció a la programació amb Scratch.
•Consultar i guardar projectes Scratch.
•Entorn de treball del programa (menús, blocs, animacions, vestits i escenaris)
•Elements de programació a partir dels blocs de programació de l’Scratch (moviment,
aspecte, sons, llapis, control, sensors, operadors i variables)
•Realització d’un projecte senzill amb Scratch que tingui aplicació a l’aula.
•Compartir el projecte a la web (pujar el projecte a la web a partir de la web d’Scratch).
Utilització de robots autoprogramables (Bee bots) per a les etapes d’infantil i cicle inicial de primària i Lego WeDo per a primària i ESO
  
Formador/a   Daniel Martínez Solé
  
Organització   Servei Educatiu Hospitalet
  
E-mail   crp-hospitalet@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   03/12/2018   1730   2000 
 Sessió 2   dilluns   10/12/2018   1730   2000 
 Sessió 3   dilluns   17/12/2018   1730   2000 
 Sessió 4   dilluns   21/01/2019   1730   2000 
 Sessió 5   dilluns   28/01/2019   1730   2000 
 Sessió 6   dilluns   04/02/2019   1730   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent