Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2010301201   Robòtica a l'escola
2018-2019   Assessorament. Educació Infantil-Primària
  
   15/10/2018 - 14/6/2019 (30 hores) de 12:30h a 14:30h
   ESC Montcau
   pg. Circumval·lació, 72 (Gelida) 
  
  
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Claustre
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials i l'avaluació positiva de les tasques individuals i grupals pactades.
  
Descripció   Iniciació a la robòtica
  
Objectius   Formar al claustre per aconseguir uns coneixements mínims per introduir la robòtica al centre.
Manipular, observar, experimentar i conèixer el funcionament de diferents robots i programari.
Iniciar en el llenguatge de programació
Desenvolupar estratègies de resolució de probemes
Saber muntar, desmuntar i utilitzar alguns robots i circuits senzills seguint instruccions
  
Continguts   Desenvolupament d'estratègies de resolució de problemes
manipulació, observació, experimentaciói coneixement del funcionament de diferents robots i programari.
Iniciació en el llenguatge de programació
  
Organització   Servei Educatiu Alt Penedès
  
E-mail   crp-altpenedes@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   15/10/2018   1230   1430 
 Sessió 2   dijous   15/11/2018   1230   1430 
 Sessió 3   diumenge   15/12/2019   1230   1430 
 Sessió 4   dimarts   15/01/2019   1230   1430 
 Sessió 5   divendres   15/02/2019   1230   1430 
 Sessió 6   dimarts   26/02/2019   1230   1430 
 Sessió 7   divendres   15/03/2019   1230   1430 
 Sessió 8   dilluns   15/04/2019   1230   1430 
 Sessió 9   dimecres   15/05/2019   1230   1430 
 Sessió 10   divendres   14/06/2019   1230   1430 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent