Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
7020251702   Robòtica educativa amb Arduino (tercera edició)
2018-2019   Taller. Secundària Obligatòria
  
   5/11/2018 - 26/11/2018 (15 hores) de 16:30h a 19:00h
   INS Gaudí
   ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaudí) (Reus) 
  
  
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Persones destinatàries   Persones docents de secundària de tecnologia, visual i plàstica i de matemàtiques
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament.
  
Descripció   Aquesta activitat pretén introduir la robòtica educativa per al seu ús a l'aula.
L'activitat tracta de donar resposta a les necessitats que requereix el professorat en la societat digital actual. En aquest cas la formació oferta està dirigida a professorat que estigui interessat a introduir la robòtica educativa a l'aula. Es treballarà amb plaques controladores Arduino i diferents sensors i actuadors.
El curs pretén ser una introducció i per tant no es requereixen coneixements previs. Tot i així, depenent dels requeriments dels assistents, es valorarà la realització d'alguna activitat d'aprofundiment si es considera oportú.
  
Objectius   L'activitat pretén aconseguir que el professorat sigui capaç de:
-Utilitzar plaques controladores Arduino per realitzar operacions senzilles d'entrada i sortida.
-Realitzar un programa bàsic de control d'un robot basat en Arduino.
-Aplicar els coneixements adquirits a la tasca docent integrant treballs relacionats.
-Millorar el procés d'aprenentatge amb l'ús de les noves tecnologies. La robòtica amb Arduino és una eina que a la vegada que és relativament senzilla d'utilitzar, pot ser molt potent i segur que aconseguirà una motivació extra per part de l'alumnat.
  
Continguts   -Introducció a les plaques controladores Arduino
-Programació d'Arduino per controlar entrades i sortides analògiques i digitals.
-Control de robots basats en Arduino
  
Formador/a   Cristobal Selma
  
Organització   Servei Educatiu Baix Camp
  
E-mail   e3990102@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   05/11/2018   1630   1900 
 Sessió 2   dilluns   12/11/2018   1630   1900 
 Sessió 3   dilluns   19/11/2018   1630   1900 
 Sessió 4   dilluns   26/11/2018   1630   1900 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent