Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
5052141505   Iniciació a Arduino
2018-2019   Curs. Secundària Obligatòria
  
   17/10/2018 - 14/3/2019 (24 hores) de 16:00h a 19:00h
   INS de Vilablareix
   c. Marie Curie, s/n (Vilablareix) 
  
  
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Requisits de certificació   -Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació.
-Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l'aprofitament i la transferència immediata.
  
Descripció   Dirigit a persones, que sense cap noció prèvia, vulguin iniciar-se en la programació de sistemes Arduino i conèixer les possibilitats de connexió d’actuadors i sensors.
El curs tindrà un caire eminentment pràctic i es desenvoluparà a partir de pràctiques i construcció de projectes que puguin ser implementats a la matèria de Tecnologia de 4t d’ESO
  
Objectius   a concretar
  
Continguts   a concretar
  
Formador/a   Jordi Collell i Toni Hernández
  
Organització   Servei Educatiu Gironès
  
E-mail   crp-girones@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   17/10/2018   -   - 
 Sessió 2   -   -   -   - 
 Sessió 3   -   -   -   - 
 Sessió 4   -   -   -   - 
 Sessió 5   -   -   -   - 
 Sessió 6   -   -   -   - 
 Sessió 7   -   -   -   - 
 Sessió 8   dijous   14/03/2019   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent