Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
9005180532   Ambaixadors ESERO (EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE)
2018-2019   Taller. Primària-Secundària
  
   12/2/2019 - 13/2/2019 (10 hores) de h a h
   DEP CESIRE (CRP espec. de suport a la innovacIó i recerca educativa)
   Av. de les Drassanes, 10 (Barcelona) 
   - dimarts 12: 10 a 13 h i de 15 a 18 h - dimecres 13: 17:30 - 20 h
  
Accessos   Plànol
Inscripció   09/01/2019 - 18/01/2019
  
Persones destinatàries   Ambaixadors STEAM i assessors tècnics docents que vulguin esdevenir referents territorials en l'àmbit de les Ciències de l'Espai.
  
Requisits de certificació   Assistència a les dues sessions formatives del primer dia (dimarts 12, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h), i acompanyament i col·laboració als representants ESERO en el desenvolupament de la sessió de presentació dels materials a la sessió per professorat general prevista el segon dia (dimecres 13, de 17:30 a 20 h).
  
Descripció   L'activitat s'adreça a formar formadors dels recursos d'ESERO, i, en general, que puguin oferir formació i recursos relacionats amb les Ciències de l'Espai.

ESERO (European Space Education Resource Office) és el projecte educatiu insígnia de l'Agència Espacial Europea (ESA) per fomentar l'ensenyament de disciplines STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtiques) en centres d'educació primària i secundària europeus, amb el propòsit final d'animar-los a seguir estudis i carreres en aquestes disciplines.

La clau de l'èxit de ESERO rau en el seu enfocament col·laboratiu entre l'ESA i un nombre de socis nacionals amb reconeguda experiència i excel·lent reputació en l'educació STEM.

D'aquesta manera, ESERO pot complementar l'educació escolar amb activitats específicament adaptades a les prioritats estratègiques i plans d'estudis nacionals.

ESERO a Espanya és liderat pel Parc de les Ciències a Granada, i a Catalunya les seves accions són coordinades pel CESIRE, del Departament d'Educació.
  
Objectius   1. Motivar i capacitar el professorat, per millorar els seus coneixements i competències en Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (disciplines STEM) i en l'àmbit de l'estudi de les propietats dels materials, en particular.
2. Conscienciar sobre la importància de les activitats desenvolupades per l'ESA (Agència Espacial Europea) en àmbits com la investigació i exploració espacial, les seves aplicacions en la societat i el seu impacte en l'economia moderna.
3. Proporcionar al professorat recursos per inspirar i fomentar en els joves l'estudi d'una carrera en el camp STEM.
4. Afavorir l'actualització didàctica del professorat en el camp científic i tecnològic.
5. Contribuir a la innovació educativa a l'aula.
6. Potenciar i donar a conèixer recursos en investigació i indústria aeroespacial.
7. Contribuir a la igualtat d'oportunitats i empoderament de la dona en l'àmbit científic tecnològic.
8. Formar formadors de materials ESERO que puguin formar a un altre professorat.
  
Continguts   Bloc I: Introducció. De l'espai a l'aula
- Lliurament de documentació
- Presentació de ESERO Spain i Departament d'Educació de l'Agència Espacial Europea (ESA).
- Presentació objectius curs

Bloc II: Series capaç de ficar un satèl·lit en una llauna? Desenvolupem un programa per a la ISS?
- Presentació bases dels concursos Astro Pi i CanSat
- Altres línies de treball, projectes en desenvolupament (Moon Challenge, Astroplant)

Bloc III: Recursos i materials per a l'aula - Sistema Solar i Univers: Cerca de Exoplanetes - La Terra i el medi ambient: Observació de la Terra des de l'espai. Anàlisi fotogràfica. - Astronautes i Estació Espacial Internacional: Newton in space (Vídeo) - Coets i recursos tecnològics: Propietats físiques dels materials i construeix el teu propi coet.


PROPOSTES DIDÀCTIQUES

Pràctica I: spacecraft MATERIALS: Dur, pesat, resistent, conductor? ¡Enginyers, som-hi!
- Mira i sent
- Quant més lleuger ... millor?
- Conductivitat elèctrica i tèrmica
- Magnetisme
- Test d'impacte

Pràctica II: UP, UP, UP !: Construcció i llançament de coets
- Podríem aplicar l'après per construir un coet?
- Acció-Reacció (Lleis de Newton)
- Tipus de coets i formes de propulsió
- Debat i Conclusions

Pràctica III: Recerca de Exoplanetes
- De Giordano Bruno a Cheops. Com detectar exoplanetes?
- Construcció d'un detector d'exoplanetes: "Exoplanetes en una caixa"
- Maneig i prestacions de LabQuest i sensors específics
- Recollida i anàlisi de dades.

Pràctica IV: Observació de la Terra
- La Terra vista des de la ISS
- Observació de la Terra mitjançant satèl·lits
- EO Browser
  
Formador/a   Domingo Escutia i Carmen Botella (ESERO Spain)
  
Organització   CESIRE. Centre de suport a la innovació i recerca educativa
  
E-mail   cesire@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent