Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
6003000506   Introducció del pensament computacional a l'’aula: programació i robòtica (nivell inicial)
2018-2019   Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   10/10/2018 - 7/11/2018 (15 hores) de 17:00h a 20:00h
   INS Guindàvols
   c. Eugeni d'Ors, s/n (Lleida) 
  
  
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Persones destinatàries   Taller adreçat especialment al professorat d’Educació Primària i de 1r i 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria.
  
Requisits de certificació   Assistència al 80 % de les sessions presencials i presentació del treball individual a la darrera sessió del taller.
  
Descripció   La tecnologia és present a tots els àmbits de la nostra societat, i en fem ús diàriament. En la gran majoria de casos som simples agents consumidors de tecnologia i cal que ens plantegem com fer que els nostres alumnes esdevinguin agents actius d’aquesta, i no simples consumidors. Una manera és treballar a l’aula el pensament
computacional.
Des d’aquest punt de partida el taller presenta les bases del pensament computacional i com es pot introduir a l’aula des de matèries diferents i fent ús de diferents recursos i eines com la robòtica educativa.
  
Objectius   1. Descobrir la necessitat d’ensenyar programació a l’escola.
2. Introduir al professorat a l'ús de la programació i la robòtica a l'aula.
2. Presentar els conceptes bàsics de programació i recursos per treballar-los a l’aula.
3. Treballar amb llenguatges gràfics de programació.
4. Visibilitzar la transversalitat i el treball competencial amb l’ús d’eines de robòtica educativa.
5. Conèixer diferents recursos i materials de robòtica educativa aptes per a l’ús a l’aula.
  
Continguts   1. Bases del pensament computacional. Per què la programació i la robòtica a l'escola?
2. Activitats d’aula per treballar la programació sense ordinador (unplugged coding activities).
3. Eines de programació i experiències de robòtica educativa.
4. Introducció a l'ús de llenguatges gràfics de programació: Scratch Jr i Scratch.
5. Presentació de material divers de robòtica educativa, d’acord al perfil, necessitats i/o interessos dels assistents (Bee-Bots, LEGO WeDo, Makey-Makey, mBot...).
  
Formador/a   Sara Cabello Ochoa
  
Organització   ST a Lleida
  
E-mail   ssefp.stlleida@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   10/10/2018   1700   2000 
 Sessió 2   dimecres   17/10/2018   1700   2000 
 Sessió 3   dimecres   24/10/2018   1700   2000 
 Sessió 4   dimecres   07/11/2018   1700   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent