Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
6001270506   Apliquem les tecnologies a les aules d'idiomes
2017-2018   Trobada pedagògica. Secundària Obligatòria i batxillerat
  
   9/3/2018 - 9/3/2018 (5 hores) de 15:30h a 21:00h
   EOI de Lleida
   c. Corregidor Escofet, 53 (Lleida) 
  
  
Inscripció   09/01/2018 - 19/01/2018
  
Persones destinatàries   Professorat de llengües estrangeres de primària i secundària.
  
Requisits de certificació   Assistència al 80% les hores.
  
Descripció   Jornada de 5 hores i 30 minuts on un grup de professors i professores representants de l’EOI de Lleida transmetran al professorat de secundària de llengües estrangeres, un nou enfocament de l’ensenyament i una nova manera de treballar a les aules, mitjançant una sèrie d’aplicatius i la utilització a l’aula de la plataforma Google Classroom.
Hem dividit aquesta jornada en 4 sessions d’una hora i quart cadascuna, on cada formador/a transmetrà els continguts de la sessió d’una manera molt pràctica per tal que els professors puguin, d’una banda anar creant les activitats proposades pels formadors utilitzant els aplicatius introduïts durant la sessió, i d’altra, poder arribar entre tots a una reflexió al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.

Temporització:
15.30-16.45h Cristina Torrent (1h 15min)
16.45-18h Carmen Portolés (1h 15min)
18-18.30h Pausa
18.30-19.45 Joan Lara (1h 15min)
19.45-21h Marta Sibila (1h 15min)
  
Objectius   1. Donar a conèixer la filosofia de la classe inversa i familiaritzar el professorat assistent amb aquesta nova metodologia.
2. Compartir amb altres docents de llengües estrangeres com podem convertir-nos en guies i acompanyants dels nostres alumnes.
3. Millorar la gestió del professor en els entorns virtuals d'aprenentatge i potenciar el seu ús efectiu i dinàmic com a mitjà de connectivitat entre professor-alumne/alumne-alumne.
4. Aportar idees als docents per fomentar l’aprenentatge col·laboratiu de l'alumnat mitjançant els espais virtuals d'aprenentatge de l'escola, i potenciar la seva proactivitat mitjançant noves pràctiques dins i fora de l'aula.
  
Continguts   La Jornada, de 5 hores i 30 minuts, està dividida en tres temàtiques o blocs:

1. La classe inversa
2. L’entorn Google Suite
3. Aplicacions i eines com a suport de l’aprenentatge
En la classe inversa s’abordarà tant la filosofia com la pràctica d’aquesta manera de plantejar l’ensenyament-aprenentatge.
Amb l’entorn Google Suite descobrirem la potencialitat de Google a l’aula. Amb les eines Google Suite podem augmentar la nostra eficiència i la participació de l’alumnat.
Amb les Aplicacions mostrarem com es pot potenciar el dinamisme a dins i fora de l’aula i la proactivitat de l’alumnat. És un bloc que degut al gran ventall de possibilitats, l’hem dividit en dues sessions que ens permetran tenir un coneixement global de les novetats TIC relacionades amb l'educació, especialment en gamificació, una eina clau per potenciar la motivació de l’alumne.
  
Organització   ST a Lleida
  
E-mail   lgaberne@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent