Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
9000240529   Administració de NODES
2015-2016   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/2/2016 - 31/5/2016 (45 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   08/01/2016 - 18/01/2016
  
Persones destinatàries   Professorat de centres educatius amb NODES o bé amb la intenció de sol·licitar NODES per al seu centre.
  
Requisits de certificació   Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% d’activitats).
Participació activa als fòrums.
Complimentar el qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Curs telemàtic d'autoformació (Tipus MOOC) que té per finalitat aprendre a utilitzar l'entorn Nodes per construir la pàgina web del centre, gestionar la intranet i conèixer les possibilitats pedagògiques del entorn com a blog d'aula, de projecte, com a revista digital i també com a xarxa social privada.
  
Objectius   - Publicar articles i observar les possibilitats de maquetació de la portada del web
- Publicar pàgines i entendre el sistema de menús de pàgina generats automàticament
- Crear menús personalitzats, calendaris i carrusels
- Crear i configurar ginys de calendari, carrusel de fotografies, grup-classe, etc.
- Configurar la visibilitat dels Ginys
- Crear blogs d'aula, de projecte i de departament
- Crear una revista digital
- Coneixer les possibilitats de Nodes com a gestor documental
- Administrar la xarxa social privada com a intranet per al professorat
- Descobrir les possibilitats pedagògiques de la xarxa social privada
  
Continguts   Mòdul 1: Web de centre
Mòdul 2: Blogs d'aula, de projecte, de departament i revista digital
Mòdul 3: Gestor documental
Mòdul 4: Xarxa social de centre
  
Organització   Àrea de Cultura Digital
  
E-mail   formaciotac@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent