Més informació [ Detall d'activitat

 
B041291B04   TEA i Síndrome d'Asperger. Estratègies a l'aula. Nivell 2
2016-2017   Taller. Educació Infantil-Primària
  
   4/11/2016 - 25/11/2016 (15 hores) de 17:30h a 20:00h
   CRP d'Osona
   Don Miguel de Clariana, 3 3r. (Vic) 
  
  
Inscripció   12/09/2016 - 04/11/2016
  
Requisits de certificació   - Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
- Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.
- Es requerirà un qüestionari de satisfacció en el que s’inclouran aspectes relacionats amb la satisfacció, la transferència i l’avaluació de l’activitat.
  
Descripció   Taller adreçats als mestres que atenen nens i nenes amb Síndrome d'Asperger, amb l'objectiu de facilitar eines, pautes i estratègies per atendre millor i ajudar a la detecció d'alumnes amb aquest trastorn.
  
Objectius   - Proporcionar coneixement de les característiques del trastorn de l'aspectre autista als mestre per entendre millor als seus alumnes.
- Ajudar a la detecció d'alumnes amb aquest trastorn
- Facilitar eines, pautes i estratègies als mestres que treballen amb infants i/o adolescents amb la Síndrome d'Asperger i TEA.
- Donar un espai de contacte entre mestres i professionals.
- Compartir experiències amb altres mestres.
  
Continguts   - Psicoeducació del Trastorn de l'Espectre Autista i la Síndrome d'Asperger
- Estratègies I: suports visuals, anticipació, atenció i funcions executives.
- Estratègies II: Conductes disruptives i altres
- Estratègies III: Resolució de conflictes i integració al grup
- Cas pràctic a resoldre. Creació d'adaptacions a les àrees treballades.
  
Observacions   Tenen prioritat els professors que atenguin a alumnes amb Síndrome d'Asperger.
  
Formador/a   Cristina Bonfill
  
Organització   Servei Educatiu Osona
  
E-mail   crp-osona@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   divendres   04/11/2016   1730   1930 
 Sessió 2   divendres   11/11/2016   -   - 
 Sessió 3   divendres   18/11/2016   -   - 
 Sessió 4   divendres   25/11/2016   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent