Més informació [ Detall d'activitat

 
REC3143922   Flipped Classroom. Inverteix la teva classe
2019-2020   Curs telemàtic (en línia asíncron). Secundària en general
  
   1/7/2020 - 31/7/2020 (60 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 01/07/2020
  
  
Descripció   Aquest curs te com a finalitat conèixer el model Flipped Classroom (classe invertida) analitzant la seva aplicabilitat, les avantatges del seu desenvolupament i els problemes o inconvenients que ens podem trobar a l'hora de portar-lo a la pràctica, detallant a la vegada, alguns estudis que avalen la seva eficàcia.

Durant el curs realitzarem un recorregut per més de 100 eines i recursos disponibles per a ser utilitzats, centrant-nos en alguns d'ells, que demanaran la creació de continguts didàctics
  
Objectius   Els objectius generals del curso són:

* Promoure la capacitació del professorat a través del disseny i posada en praàctica de projectes d'aprenentatge.

* Generar dinàmiques de reflexió i canvi en la docnència a través de l'anàlisi crític de les pràctiques educatives i el disseny d'actuacions educatives innovadores.

* Difondre les bones pràctiques generades durant el curs per visualitzar així el treball dels participants.

Són, a més a més, objectius específics del curs:

* Conèixer, comprendre, analitzar i reflexionar sobre el model Flipped Classroom; les seves implicacions, avantatges i problemes derivats de la seva implementació

* Comprendre i reflexionar sobre el rol del docent i l'alumne, analitzar les implicacions metodològiques de la seva implementació a l'aula. Relfexionar i compartir una proposta concreta.

* Conèixer i analitzar algunes eines i recursos disponibles per a la creació de contingut previ al treball a l'aula. Seleccionar una eina, crear i compartir material dissenyat i realitzat pel participant.

* Dissenyar un projecte Flipped Classroom
  
Continguts   1.Una aproximació al Model Flipped Classroom
- Model Flipped Classroom. Història i fundaments
- La eficàcia del model Flipped Classroom

2. El model Flipped Classroom i la seva relació amb metodologies didàctiques innovadores
- El model Flipped Classroom i la seva relació amb metodologies
didàctiques innovadores
- Taxonomia de Bloom. Gamificació

3. Disseny d'un projecte Flipped Classroom: eines i recursos
- Integració de les TIC en educació
- Eines i recursos: els videos
- L'avaluació
  
Formador/a   Carlos Marín
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/02/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).