Més informació [ Detall d'activitat

 
REC0353922   L'art de l'Àsia Oriental
2019-2020   Curs telemàtic (en línia asíncron). Secundària en general
  
   1/7/2020 - 31/7/2020 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 01/07/2020
  
Cost matrícula (Euros)   60
  
Requisits de certificació   L'alumne per tal de superar el curs haurà de:
- Superar totes les activitats d'avaluació
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   Aquest curs no pretèn convertir-se en una història de l'art de la Xina, el Japó i Corea, sinó oferir una visió transversal sobre qüestions relatives a les diferents formes d'apreciació i creació artística de l'Àsia oriental, tot i que evidentment serà necessari fer referència en alguns moments a la història de l'art en format més tradicional. Així el temari intenta buscar els substrats comuns en els quals enfonsen les seves arrels les diverses tradicions i analitzar-los amb la individualitat i originalitat que correspon a cada cas.
Es planteja una visió de l'obra d'art no com a un fet aïllat sinó com a part integrada en una cultura. Per aquesta raó no es farà referència tant a períodes, estils, autors o països com a formes i gèneres, per tal de poder donar una visió global i oberta que serveixi a l'alumne de clau interpretativa per aprofundir en qüestions relatives a l'art oriental. En aquest sentit es presenten les línies bàsiques de desenvolupament amb exemples concrets pertanyents a cada moment i espai històric.
Cada mòdul planteja un títol genèric que introdueix seccions sobre aspectes interrelacionats vistos des de cadascuna de les cultures objecte d'estudi. L'objectiu és que siguin textos oberts, on el més important no és oferir tota la informació sobre el tema d'una manera enciclopèdica, sinó plantejar síntesis, en les quals es puguin trobar respostes, a més de proporcionar la possibilitat de començar, per mitjà dels suggeriments implícits en el text, camins personals d'estudi i investigació.
Amb aquesta finalitat, cada mòdul s'acompanya d'una bibliografia bàsica que ha de servir de guia, i també d'un corpus documental -visual i literari- que acompanya i completa els textos. Per tant, l'art de l'Àsia oriental és una assignatura adreçada a tothom que vulgui profunditzar en les cultures de la Xina, el Japó i Corea.

La difusió del curs es realitzarà mitjançant campanya de marqueting digital emprant les següents actuacions
- Difusió del curs a través de la pàgina de Facebook de l’Associació
- Publicació del curs en la secció 'Cursos' del Centro de Estudios y Negocios Asiáticos com a Orient x Ponent, associació
- Campanya de Facebook Ads difonent l’activitat i potenciant la inscripció al curs
- Campanya mitjançant Google Ads
- Mailing de difusió de l’activitat a centres i professors
  
Objectius   Els objectius d'aqesu curs són:
1. Assolir un coneixement general de la terminologia més habitual en l’àmbit de l’art de l’Àsia oriental.
2. Conèixer les principals formes artístiques desenvolupades a la Xina, el Japó i Corea i els moments més representatius.
3. Comprendre la diferent aproximació que hi ha hagut a Orient i Occident en relació amb el pensament estètic i artístic.
4. Entendre les similituds, relacions i diferències que hi ha en l’origen i l’evolució de l’art a Corea, el Japó i la Xina.
  
Continguts   Mòdul 1: Fonts per a l’estudi de l’art asiàtic
1. La imatge de l’Àsia oriental a partir de l’obra d’art
2. Arqueologia i història de l’art
3. La formació de col·leccions

Mòdul 2: Fonaments del pensament artístic
1. El sentiment taoista i el deure confucià
2. Naturalesa i forma en el context japonès

Mòdul 3: A la recerca de la immortalitat
1. El valor del ritual
2. La transmissió ritual del continent a la península: Lelang
3. Enterraments en forma de ferradura

Mòdul 4: Budisme, filosofia, art i comerç
1. Viatgers i pelegrins
2. L’aquitectura com a reliquiari: l’stupa i la pagoda
3. La creació i la difusió de la imatge de Buda
4. Meditant la naturalesa. El budisme chan o zen

Mòdul 5: La saviesa com a estètica
1. Converses a la riba d’un riu
2. Passejant pel paisatge
3. El retrat a la Xina
4. Ukiyo-e: la imatge del món flotant

Mòdul 6: El sentit ritual del que és quotidià
1. Celadons Koryo: el seu desenvolupament, ascensió i declivi
2. La bellesa del que és quotidià
3. La cultura del jardí a la Xina
  
Formador/a   Zhi Li
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/02/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).