Més informació [ Detall d'activitat

 
REC0010428   XXVIII Escola d'Estiu del Priorat. Gamificació
2017-2018   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   2/7/2018 - 4/7/2018 (15 hores) de 9:00h a 14:00h
   ESC Antoni Vilanova
   av. de Reus, 2 (Falset) 
  
Format   Presencial
Organització   Grup de mestres del Priorat
  
  
  
Inscripció   01/09/2017 - 02/07/2018
  
Cost matrícula (Euros)   30
  
Descripció i   Metodologia:   El joc és una estratègia educativa ineludible. La motivació genera plaer i fa que els aprenentatges es mantinguin en el temps, el joc representa un espai de comunicació, de trobada i de coneixement entre iguals. La gamificació és un procés de transformació educativa a través del qual les experiències d’aprenentatge són viscudes com un joc.

PROGRAMA

2 de juliol de 2018

9:00 h a 11:30 Gamificació un canvi en les dinàmiques d’aula. Anna Maria Viñas.
11:30 a 12:00 h descans.
12:00 a 14:30 Gamificació un canvi en les dinàmiques d’aula. Anna Maria Viñas.

3 de juliol de 2018

9:00 h a 11:30 Gamificació de l’aprenentatge: una mica de tot i no gaire de res. Pere Cornellà.
11:30 a 12:00 h descans.
12:00 a 14:30 Gamificació de l’aprenentatge: una mica de tot i no gaire de res. Pere Cornellà.

4 de juliol de 2018

9:00 h a 11:30 Aprenentatge basat en el joc. Marta Ruiz.
11:30 a 12:00 h descans.
12:00 a 14:30 Aprenentatge basat en el joc. Marta Ruiz.

  
Objectius   -Conèixer i aplicar els elements bàsics de la gamificació en l’ambit educatiu.
-Valorar les possibilitats de la gamificació en la motivació dels alumnes en els aprenentatges.
-Conèixer alguns exemples de gamificació a l’aula.
-Presentar alguns elements relacionats amb la tecnologia i la seva utilitat dins un projecte gamificat.
  
Continguts   -Introducció al concepte de la gamificació.
-Importància de la narrativa.
-Importància de la motivació (intrínsica i extrísica) MOLT BREU.
-Mostra d’exemples de gamificació a Primària.
-Utilitat a wix, kahoot, mentimeter…
-Creació d’un esbós de proposta de gamificació de cara al proper curs. (A través d’un canvas)
  
Formador/a   Pere Cornellà Canals, Anna Maria Viñas Gracia, Marta Ruiz
  
Avaluació   L'avaluació és realitzarà a partir de la correcció del qüestionari d'aprofitament del curs. L'activitat valorarà els objectius assolits de cada sessió de formació i les seves possibilitats de transferència a l'aula.
Es facilitarà un qüestionari que valorarà la satisfacció dels participants a l'Escola d'Estiu.
  
Requisits de  certificació   Per certificar els alumnes hauran de realitzar de manera satisfactòria les tasques d'aprofitament, tenir un 80 % d'assistència i lliurar el qüestionari d'avaluació i satisfacció.

Mestres d'Educació Infantil i Primària.
  
E-mail   gmpriorat@gmail.com
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   02/07/2018   0900   1430 
 Sessió 2   dimarts   03/07/2018   0900   1430 
 Sessió 3   dimecres   04/07/2018   0900   1430 
  


Activitat reconeguda en resolució de data 20/06/2018 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).