Més informació [ Detall d'activitat

 
REC0010428   XXVI Escola d'estiu del Priorat. Transformar l'educació: els contes i les emocions
2015-2016   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   1/7/2016 - 5/7/2016 (15 hores) de 9:00h a 14:30h
   ESC Antoni Vilanova
   av. de Reus, 2 (Falset) 
  
Format   Presencial
Organització   Grup de mestres del Priorat
  
  
  
Inscripció   15/05/2016 - 24/06/2016
  
Cost matrícula (Euros)   30
  
Descripció i   Metodologia:   Els contes són una porta oberta al món emocional dels infants al llarg de tota la vida escolar i més enllà. També suposen un camí d'accés a la interpretació del món i suposen una magnífica eina pel desenvolupament de la competència lingüística i audiovisual.

Divendres 1 de juliol
9:00-10:00 El fil dels Contes.
Montserrat Bartolomé Rey
10:30-14:30 Contes i emocions.
Eva Martínez Pardo

Dilluns 4 de juliol
9:00-11:30 Quan pesen els teus moments feliços? Laboratori de lletres i imatges.
Imma Pujol Farrés
12:00-14:30 Contar navegant pel riu de les emocions, fent una aliança entre l'aquí i el més enllà.
Mercè Escardó i Bas

Dimarts 5 de juliol
9:00-13:30 la poesia: un plat de difícil digestió.
Roser Ros i Vilanova
13:30-14:30 posada en comú i qüestionaris.
  
Objectius   -Fer de la literatura i dels contes en particular un mitjà d'expressió i de comprensió de les emocions.
-Potenciar l'ús de la biblioteca escolar i situar-la com un espai fonamental pel desenvolupament de la competència lingüística i audiovisual als centres.
-Millorar el disseny de les activitats de lectura a l'aula amb la inteoducció de l'educació emocional.
  
Continguts   -Organització de la la biblioteca escolar utilitzant els contes com un recurs d'aprenentatge.
-Descobriment d'obres de la literatura infantil que ens permeten refelxionar sobre les emocions.
-Ús de la lectura com a instrument per la reflexió i la comunicació d'emocions per les famílies.
-Conixement i usos a l'aula de la tradició oral: contes, rimes i cançons
  
Avaluació   L'avaluació és realitzarà a partir de la correcció del qüestionari d'aprofitament del curs. L'activitat valorarà els objectius assolits de cada sessió de formació i les seves possibilitats de transferència a l'aula.
Es facilitarà un qüestionari que valorarà la satisfacció dels participants a l'Escola d'Estiu.
  
Requisits de  certificació   Per certificar els alumnes hauran de realitzar de manera satisfactòria les tasques d'aprofitament, tenir un 80 % d'assistència i lliurar el qüestionari d'avaluació i satisfacció.
  
Persones  destinatàries   Mestres d'Educació Infantil i Primària. Tècnics especialistes en Educació Infantil i llars d'infants.
  
E-mail   gmpriorat@gmail.com
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 08/06/2016 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).