Més informació [ Detall d'activitat

 
REC0010425   Ioga i art. Recursos i eines pràctiques per aplicar dins l'aula
2019-2020   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   26/10/2019 - 27/6/2020 (30 hores) de 10:00h a 13:00h
   NA NA Grup d'ensenyants de l'Urgell-Segarra
   c. Agustí Ros, 5 (Agramunt) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 26/10/2019
  
Requisits de certificació   S'haurà d'assistir a un mínim del 80% de les sessions de classe i realitzar les activitats proposades de manera satisfactòria
  
Descripció   El curs que combinarà la teoria i la pràctica, s'aprendran recursos i dinàmiques de ioga, educació conscient i art teràpia per a ser utilitzades tant amb els alumnes dins l'aula com també pels mateixos professors i professores en benefici de l'exercici de la seva tasca docent.
Aquestes eines i recursos ens serviran per aprofundir i millorar la consciència i per al coneixement d'un/a mateix/a, fet que afavorirà la cohesió dins l'aula i la relació entre alumnes i professors/es.
  
Objectius   • Oferir recursos pràctics per al coneixement d'un/a mateixa (coneixement del cos, la ment i les emocions)
• Conèixer la filosofia del ioga
• Conèixer la filosofia de l'educació conscient
• Conèixer la filosofia de l'art teràpia
• Aprendre exercicis bàsics de ioga, arteràpia i educació conscients per a ser desenvolupats dins l'aula
• Aprendre exercicis de ioga dirigits al professorat
• Augmentar el coneixement i la gestió del cos, per a després aplicar eines de reeducació postural, de consciència de la respiració i exercicis de relaxació
• Millorar el coneixement de la ment i del seu poder d'atenció i concentració.
• Fomentar el desenvolupament dels sentits
• Desvetllar els mecanismes de l'ego i el coneixement d'un/a mateixa
• Ampliar el coneixement i les eines per a gestionar, acceptar i expressar les emocions.
• Gestionar els límits de forma empàtica i assertiva.
• Transmetre la importància i el poder d’estimular la creativitat en la infància
• Foment de la reutilització i de la creació de materials a partir d'elements naturals o reciclats
  
Continguts   PART 1 -EINES DE IOGA FORA DE L'AULA PER AL PROFESSORAT
En aquesta primera part es donaran eines per ser aplicades pels professorat a títol individual, per augmentar el coneixement d'ells/es mateixos/es, del seu propi cos, la seva ment, les seves emocions, en definitiva, l'energia, l'emoció, les creences i valors que impulsen el seu actuar, el seu sentir i el seu pensar.
A-Què es el ioga? Definició, origen i filosofia.
B-Aspectes bàsics del sistema corporal. Consciència corporal i reeducació postural. Consciència i treball amb la pròpia respiració. El sistema energètic del cos. La capacitat de relaxació.
C-Aspectes bàsics de la ment. Ment superficial i ment profunda. Gestió dels pensaments. Treball de l'atenció i dels sentits. Ego i essència. El jo conscient i els altres jos. El crític interior.
D-Aspectes bàsics de les emocions. Capacitat de sentir. Emocions i pensaments. Pensar les emocions versus sentir les emocions. Emocions i energia. Expressió i gestió de l'energia emocional. Les demandes que expressen les emocions.
E. L'educació conscient i respectuosa. La consciència de com eduquem i de com ens comuniquem com a professors/es. La introducció i la gestió dels límits dins l'aula. La gestió de conflictes dins l'aula.
PART 2. EINES DE IOGA I ARTERÀPIA DINS DE L'AULA
En aquesta segona part oferirem recursos pràctics per a ser desenvolupats dins l'aula amb l'alumnat. Recursos senzills i de fàcil aplicació que permetran abordar d'una manera global tots els aspectes de la persona i que facilitaran una millor comprensió i gestió dels processos físics, mentals i emocionals dels i les alumnes.
A. El coneixement del cos. La reeducació postural. Consciència de la respiració. L'aprenentatge de la relaxació
B. El coneixement de la ment. Gestió dels pensaments. La concentració i l'atenció plena.
C. El coneixement de les emocions. Les emocions pròpies i les dels altres. L'expressió de les emocions.
D. La dinàmica dins l'aula. La cohesió de grup. L'acceptació pròpia d'un/a mateix/a i la de l'altre. L'alegria i l'humor dins l'aula
E. L'art com a eina de coneixement i d'expressió. La importància i el poder de la creativitat. L'art com a teràpia. La simplicitat de l'art. Els objectius dels treballs artístics. Les normes en la creativitat i en l'expressió artística.
F. Els materials artístics. La tria de materials i d'exercicis artístics. La natura com a font de materials i d'inspiració. El valor i la inspiració en el reciclatge de materials.
  
Formador/a   Eulàlia Sera i Felip; Rita Macias Garcia; Janira Villalta Pons
  
Organització   Grup d'ensenyants de l'Urgell-Segarra
  
E-mail   geus@mrp.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dissabte   26/10/2019   1000   1300 
 Sessió 2   dissabte   23/11/2019   1000   1300 
 Sessió 3   dissabte   14/12/2019   1000   1300 
 Sessió 4   dissabte   25/01/2020   1000   1300 
 Sessió 5   dissabte   22/02/2020   1000   1300 
 Sessió 6   dissabte   28/03/2020   1000   1300 
 Sessió 7   dissabte   25/04/2020   1000   1300 
 Sessió 8   dissabte   23/05/2020   1000   1300 
 Sessió 9   dissabte   20/06/2020   1000   1300 
 Sessió 10   dissabte   27/06/2020   1000   1300 
  


Activitat reconeguda en resolució de data 18/09/2019 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).