Més informació [ Detall d'activitat

 
A00167050A   Biblioteca escolar: alfabetització mediàtica i informacional-II
2020-2021   Conferència. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   3/3/2021 - 3/3/2021 (2 hores) de 17:00h a 19:00h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
  
Persones destinatàries   Docents dels centres educatius del Servei Territorial Maresme-Vallès Oriental
  
Certificació   Per les característiques d'aquesta activitat, no es lliurarà certificat d'assistència
  
Descripció   En un moment com l’actual es posa de manifest la necessitat d’oferir als alumnes estratègies i habilitats per fer una lectura crítica, per treballar amb la informació i convertir-la en coneixement. És clau per minimitzar la bretxa digital.

En aquesta conferència es tractarà l’alfabetització mediàtica i informacional (AMI) des de la biblioteca escolar i s’oferiran orientacions per treballar-la.

  
Objectius   Donar a conèixer alguns criteris i estratègies de cerca, selecció i tractament de la informació. Aportar algunes propostes didàctiques per impulsar des de la biblioteca escolar.
  
Continguts   Orientacions sobre criteris i estratègies de cerca i selecció de la informació.

Idees i propostes didàctiques de suport al treball a l'aula que es poden oferir des de la biblioteca escolar.
  
Formador/a   Mònica Badia
  
Organització   ST Maresme - Vallès Oriental
  
E-mail   acastany@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent