Més informació [ Detall d'activitat

 
9005100532   Seminari Permanent de Física i Química
2018-2019   Seminari. Secundària Obligatòria i batxillerat
  
   16/11/2018 - 17/5/2019 (30 hores) de 16:00h a 20:00h
   DEP CESIRE (CRP espec. de suport a la innovacIó i recerca educativa)
   Av. de les Drassanes, 10 (Barcelona) 
  
  
Accessos   Plànol
Tipus activitat   SPFQ Seminari Permanent de Física i Química
  
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Persones destinatàries   Professorat de Física i Química (i ciències en general) de secundària
  
Requisits de certificació   Presentació d'algun treball o projecte desenvolupats a l'aula al voltant del tema objecte d'estudi en alguna de les sessions.
  
Descripció   Actualització de coneixements sobre temes de física i química i altres disciplines relacionades, didàctica de continguts curriculars de F/Q i intercanvi d'experiències.
Constarà de 5 sessions de 4 hores de durada cadascuna. Les sessions constaran d'una primera part amb una conferència d'un professor universitari, investigador, tècnic d'empresa,... sobre un tema d'actualització científica i una segona part amb un taller i/o alguna xerrada sobre experiències i recursos per utilitzar a l'aula, el laboratori. Es dedicarà una sessió sencera a l'intercanvi d'experiències entre els participants.
  
Objectius   Donar a conèixer recursos i estratègies didàctics en els àmbits de la Física i la Química. Intercanviar propostes didàctiques de treball experimental i de recerca de l'ESO i Batx. per incorporar-les a l'activitat docent.
  
Continguts   Temes d'actualitat en recerca i d'actualització metodològica.
  
Observacions   Les dates són encara provisionals, pendents de confirmació
  
Formador/a   Coordinadors: Miquel Calvet i Fina Guitart
  
Organització   CESIRE. Centre de suport a la innovació i recerca educativa
  
E-mail   cesire@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   divendres   16/11/2018   1600   2000 
 Sessió 2   divendres   14/12/2018   -   - 
 Sessió 3   divendres   18/01/2019   -   - 
 Sessió 4   divendres   08/03/2019   -   - 
 Sessió 5   divendres   17/05/2019   1600   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent