Més informació [ Detall d'activitat

 
9004550532   Dificultats en la relació comunicació i llenguatge
2020-2021   Curs. Educació Infantil
  
   14/1/2021 - 27/5/2021 (30 hores) de 18:00h a 20:00h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/01/2021 - 14/01/2021
  
Persones destinatàries   Mestres d'educació infantil
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores virtuals.
Elaboració de les tasques acordades: lectures i análisis de textos i vídeos i presentació de casos.
  
Descripció   EL CURS ESTÀ TANCAT PERQUÈ JA S'HAN COBERT LES PLACES OFERTADES.


Aquest curs està pensat per possibilitar el treball a l'aula amb infants que sovint ens donen la impressió que no es deixen educar. Les dificultats que ens trobem a la pràctica educativa per atendre aquests infants sovint ens porten a posicions estèrils de rigidesa, impotència i angoixa. Les problemàtiques que observem en l'eix de la relació i la comunicació donen compte de les dificultats que pot tenir l'infant per a trobar un lloc (simbòlic) en el món dels altres. Us convido a descol·locar-nos una mica per a descobrir nous punts d'obertura i invencions precises per acompanyar els infants en el procés de consentiment a ser educats.
  
Objectius   1- Situar les dificultats específiques dels infants de 0-6, en els processos de construcció de la personalitat: la relació amb els altres, amb l'entorn i amb els objectes.
2- Conèixer els punts en comú i l'especificitat de l'univers escolar enfront del familiar. La posició de l'educador.

3- Situar la tasca de l'atenció precoç a l'escola: detecció, intervenció i derivació a altres recursos de la xarxa socioeducativa i sanitària. 

4- Repensar l'oferta educativa i el treball amb el grup per donar cabuda als funcionaments més particulars de cada infant.
  
Continguts   -Desenvolupament i normalitat. Fragilitats en el desenvolupament psíquic. Dels diagnòstics i discurs del dèficit al dels funcionaments particulars.
-Naixement del subjecte, la construcció del cos i el desenvolupament de la personalitat. Els trastornos de la relación , la comunicació i el llenguatge. Recursos de simbolització i recursos de suplència.
-Intervenció educativa: vincles afectius versus vincles educatius.La pedagogia de les condicions i la posició de l'educador. La funció de la institució escolar i el treball en equip. La relació amb les famílies. Concepte d'inclusió.
-Els aprenentatges: com aprèn un infant? Diferents camins d'accés al saber. La importància del joc. Metodologia i recursos a l'aula. Què ens ensenyen els autistes?
-Prevenció, detecció precoç i treball amb xarxa. Indicadors de risc. Orientacions i recursos específics.
  
Formador/a   Montserrat Colilles
  
Organització   CESIRE. Centre de suport a la innovació i recerca educativa
  
E-mail   cesire@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   14/01/2021   1800   2000 
 Sessió 2   dijous   28/01/2021   1800   2000 
 Sessió 3   dijous   11/02/2021   1800   2000 
 Sessió 4   dijous   25/02/2021   1800   2000 
 Sessió 5   dijous   11/03/2021   1800   2000 
 Sessió 6   dijous   25/03/2021   1800   2000 
 Sessió 7   dijous   15/04/2021   1800   2000 
 Sessió 8   dijous   29/04/2021   1800   2000 
 Sessió 9   dijous   13/05/2021   1800   2000 
 Sessió 10   dijous   27/05/2021   1800   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent