Més informació [ Detall d'activitat

 
9004020532   Inclusió de gènere en l'ensenyament de les ciències
2020-2021   Conferència. Primària-Secundària
  
   11/2/2021 - 11/2/2021 (2 hores) de 18:00h a 20:00h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/01/2021 - 11/02/2021
   DATA INICI PROVISIONAL
  
Persones destinatàries   Docents de primària i secundària
  
Certificació   Per les característiques d'aquesta activitat, no es lliurarà certificat d'assistència
  
Descripció   La menor representació de les dones a les carreres científico-tècniques s’explica per l’androcentrisme de les ciències i els estereotips sexistes, que no fomenten l’interès de les alumnes per aquesta àrea, a banda de l'escassetat de models femenins coneguts a les ciències, i la manca de reflexió sobre epistemologies les maneres de treballar.
  
Objectius   Cal repensar l’ensenyament de les ciències com a activitat humana en contextos socials, històrics i culturals, en els quals el gènere i altres variables interseccionals juguen un paper que cal posar en relleu.
  
Continguts   Les visions i bones pràctiques de la incorporació del gènere a l'aula de ciències.
  
Formador/a   Beatriz Ximena Cantero Riveros
  
Organització   CESIRE. Centre de suport a la innovació i recerca educativa
  
E-mail   cesire@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   08/02/2021   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent