Més informació [ Detall d'activitat

 
9003030545   MOOC La tasca docent en educació híbrida
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Secundària en general
  
   6/5/2021 - 30/6/2021 (15 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
   Inscripcions: fins divendres 30 d’abril.
  
  
Persones destinatàries   Professorat de secundària i cicles formatius.
  
Requisits de certificació   Realitzar el 100% de les tasques proposades.
  
Descripció   Aquest curs Massiu d'autoformació tracta les estratègies per adaptar la tasca docent a un escenari d’educació híbrida.
No es tracta d'un curs tècnic sinó metodològic, explorant les diferents possibilitats dels entorns virtuals per realitzar accions educatives de qualitat en escenaris híbrids.
Al llarg del curs s'exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques de recursos digitals relacionats amb els objectius del curs.
  
Objectius   Mostrar i compartir experiències en educació híbrida.
Analitzar els formats d’educació híbrida.
Vincular l’educació híbrida amb l'Entorn Virtual d'Aprenentatge.
Conèixer eines per al disseny d’entorns en educació híbrida.
Dissenyar un projecte o unitat
  
Continguts   Mòdul 0: Seguretat i propietat intel·lectual
Mòdul 1: Educació Híbrida i els models de formació híbrida.
Mòdul 2: Disseny de l’EVA i canals de comunicació.
Mòdul 3: Recursos metodològics per a l’educació híbrida.
Mòdul 4: Disseny d’itineraris formatius i avaluació en un sistema híbrid.
  
Observacions   Totes les comunicacions es faran a través de la plataforma Odissea.
  
Organització   Servei d'Innovació, Xarxes i Serveis Educatius
  
E-mail   laboratori.educacio@gencat.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent