Més informació [ Detall d'activitat

 
9002250936   Educació per a la mobilitat segura (internivells)
2021-2022   Curs telemàtic (en línia asíncron). Primària-Secundària
  
   14/10/2021 - 14/1/2022 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   13/09/2021 - 26/09/2021
  
Persones destinatàries   1. Tutors de primària i secundària
2. Professorat en actiu que treballi l'educació en valors, l'educació per a la salut o la prevenció de riscos, sigui quina la seva àrea.
  
Requisits de certificació   • Visualització dels mòduls i posada en pràctica dels exercicis interactius.
• Desenvolupament d'una activitat d'educació viària a l'aula i avaluació dels resultats.
• Intervenció activa en els fòrums de l'entorn Moodle.
• Participació en l'avaluació del curs.
• Respondre el qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Curs telemàtic. A través d’un procés interactiu es proposa reflexionar sobre l’educació per a la mobilitat segura i presentar una proposta de prevenció dels accidents dels infants i joves des de la minimització del risc i la consciència dels propis actes i emocions.
  
Objectius   • Vivenciar i integrar un model didàctic de prevenció.
• Conèixer i saber utilitzar diferents recursos didàctics de mobilitat segura.
• Aplicar i valorar activitats formatives coherents amb l’enfocament proposat.
• Relacionar l’educació per a la mobilitat segura amb les diferents matèrìes i amb altres “educacions per a”.
  
Continguts   • L'accidentalitat, un problema global.
• Per què la gent té accidents?
• Percepció, actitud i conducta.
• El risc.
• La prevenció.
• L'aprenentatge de la prevenció.
• Competències de mobilitat segura: un model centrat en la persona.
• Programació de sessions.
  
Formador/a   Francesca Mata
  
Organització   Servei Català de Trànsit / Departament d'Educació
  
E-mail   formaciocurriculum@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent