Més informació [ Detall d'activitat

 
9001340545   Aprofundim en la transformació educativa
2020-2021   Jornada / Jornades. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   28/1/2021 - 17/3/2021 (10 hores) de 17:00h a 19:00h
   DEP Departament d'Educació
   Via Augusta, 202-226 (Barcelona) 
   Aquest curs es realitzarà mitjançant una videoconferència.
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   08/01/2021 - 19/01/2021
  
Persones destinatàries   Dos representants de l’equip pedagògic dels centres del Laboratori de Transformació Educativa.
  
Requisits de certificació   Participació al seminari.
  
Descripció   Aprofundim Lideratge en l'organització i la gestió del centre.

Activitat formativa per aprofundir en la correcta gestió del lideratge, quan distribuir i transformar genera cultura col·laborativa de centre i i treballar competències vinculades en l’aprendre a aprendre, l’autonomia personal i la competència comunicativa.

Aquesta activitat formativa està adreçada al professorat i forma part de les actuacions definides al Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POEFE) del Fons Social Europeu, 2014 – 2020.
  
Objectius   Potenciar la millora i transformació en cada centre i l’aprenentatge individual dels docents en funció del seminari temàtic Aprofundim en el que participen.
  
Continguts   Aquest Seminari Temàtic té els següents continguts:

Aprofundim Lideratge en l'organització i la gestió del centre.

Els temes en els que s’aprofundirà són els següents:
- La distribució del lideratge i la visió del centre
- La creació de cultures col·laboratives
- La relació entre lideratge i resultats
  
Observacions   Aquest curs està pensat per a que hi participin dos docents de cada centre educatiu en representació de la comunitat i, per tant, en pugui fer un traspàs i difusió posterior als companys del claustre.
  
Formador/a   Mireia Tintoré
  
Organització   Servei d'Innovació Educativa
  
E-mail   mmas26@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   28/01/2021   1700   1900 
 Sessió 2   dimecres   17/02/2021   1700   1900 
 Sessió 3   dimecres   17/03/2021   1700   1900 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent