Més informació [ Detall d'activitat

 
9001040540   Prevenció i intervenció davant la violència masclista entre l'alumnat - formació de formadors
2018-2019   Taller. Professorat formador
  
   2/7/2019 - 11/7/2019 (10 hores) de 9:00h a 14:00h
   DEP Departament d'Ensenyament
   Via Augusta, 202-226 (Barcelona) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   15/05/2019 - 31/05/2019
  
Persones destinatàries   Personal docents i assessors LIC
  
Requisits de certificació   - Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació
  
Descripció   Curs adreçat a conèixer diferents aspectes sobre la prevenció i intervenció davant la violència masclista entre l'alumnat
  
Objectius   • Conèixer el marc conceptual i legal per a la comprensió de la violència masclista.
• Facilitar la detecció de situacions de violència masclista i relacions abusives en les relacions personals afectives quotidianes.
• Dotar d'eines per a la prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista al professorat.
  
Continguts   • Conceptes bàsics sobre la prevenció de la violència masclista. Marc conceptual i legal.
• Estereotips i rols de gènere.
• La violència masclista entre adolescents.
• Les TIC i les violències masclistes en l'adolescència.
• Protocols de millora de la convivència.
• Eines per a la prevenció i intervenció davant la violència masclista i les relacions abusives.
• Presentació dels materials de formació en centre.
  
Formador/a   Tamaia - Aroa - Coeducacció
  
Organització   Servei d'Escola i Família
  
E-mail   eif.ensenyament@gencat.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   02/07/2019   0900   1400 
 Sessió 2   dijous   11/07/2019   0900   1400 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent