Més informació [ Detall d'activitat

 
9001030555   IX Jornada El còmic una eina pedagògica (visita guiada primària)
2015-2016   Taller. Educació Infantil-Primària
  
   5/5/2016 - 5/5/2016 (1 hores) de 16:00h a 17:00h
   Fira de Barcelona
   Av. Reina M. Cristina (Barcelona) 
  
Format   Presencial
   Punt de trobada:a determinar dins del saló.
  
Tipus activitat   JCVP IX Jornada El còmic una eina pedagògica (visita guiada primària)
  
Inscripció   15/03/2016 - 01/05/2016
  
Persones destinatàries   Professorat d'educació infantil i primària
  
Certificació   Per les característiques d'aquesta activitat, no es lliurarà certificat d'assistència
  
Descripció   Visita guiada pel Saló del Còmic per conèixer les editorials del sector i els llibres que poden ser més adequats per treballar els continguts curriculars.
  
Objectius   •Incorporar el còmic com a recurs didàctic innovador en les diferents àrees del currículum.
•Obtenir informació sobre les publicacions i novetats editorials del gènere del còmic.
  
Continguts   •Informació sobre les editorials i les publicacions de còmic.
•Aplicacions didàctiques del gènere del còmic en les àrees lingüístiques i no lingüístiques.
  
Organització   Servei de Suports i Recursos Lingüístics
  
E-mail   sial.formacio@xtec.cat
  
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent