Més informació [ Detall d'activitat

 
9001020555   IX Jornada El còmic una eina pedagògica
2015-2016   Trobada pedagògica. Primària-Secundària
  
   5/5/2016 - 5/5/2016 (5 hores) de 17:00h a 20:00h
   Fira de Barcelona
   Av. Reina M. Cristina (Barcelona) 
  
Format   Presencial
Organització   Servei de Suports i Recursos Lingüístics
  
   Palau núm.2 sala d'actes 2
  
Tipus activitat   JC IX Jornada El còmic una eina pedagògica
  
Inscripció   15/03/2016 - 01/05/2016
  
Descripció i   Metodologia:   Jornada de presentació d’experiències i de continguts relacionats amb l’ús del còmic com a recurs didàctic en les àrees lingüístiques i no lingüístiques. Complementàriament a la Jornada, s'organitzaran unes visites guiades al Saló del Còmic adreçades als docents.
  
Objectius   •Incorporar el còmic com a recurs didàctic innovador en les diferents àrees curriculars.
•Desenvolupar activitats basades en el llenguatges del còmic.
•Donar a conèixer bones pràctiques sobre l’aplicació didàctica del còmic.
  
Continguts   •Llenguatge del còmic i característiques del gènere
•Aplicacions didàctiques del gènere del còmic en les àrees lingüístiques i no lingüístiques
  
Avaluació   Satisfacció de les persones amb el disseny i el desenvolupament de l'activitat formativa i percepció de transferibilitat.
  
Requisits de  certificació   Assistència a un mínim de les hores presencials.
  
Persones  destinatàries   professorat de Primària - Secundària obligatòria - Batxillerat - Formació persones adultes - Ensenyaments artístics i esportius
  
E-mail   sial.formacio@xtec.cat
  
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent