Més informació [ Detall d'activitat

 
9000770500   Coeducació per una educació no sexista
2017-2018   Curs telemàtic (en línia asíncron). Educació Infantil-Primària
  
   2/7/2018 - 15/7/2018 (20 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   15/05/2018 - 31/05/2018
  
Persones destinatàries   Docents referents dels consells escolars del centres d’educació infantil i primària
  
Requisits de certificació   El dret a certificació de l'activitat estarà subjecte a la superació de les tasques fixades en cada mòdul i del projecte final de treball.
  
Descripció   Formació destinada a adquirir estratègies i metodologies per a impulsar la coeducació, adreçada a les persones referents dels consells escolars i docents interessats.
  
Objectius   Actualitzar coneixements entorn a l'escola coeducativa a partir de les necessitats que sorgeixin de la pràctica dels centres educatius.
Conèixer la normativa que regula la coeducació i la igualtat real i efectiva entre homes i dones i les responsabilitats que se'n deriven.
Aportar el coneixements bàsics per ampliar el concepte de coeducació i garantir la confiança necessària en els pràctiques coeducatives.
  
Continguts   Marc normatiu legal bàsic en coeducació i igualtat real i efectiva entre homes i dones.
Escola mixta i escola coeducativa.
Llenguatges verbals i gràfics inclusius.
Materials didàctics que promoguin un tracte equitatiu entre homes i dones.
Incorporació dels sabers de les dones al llarg de la història i les tasques de cura envers les persones i els espais.
Orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense discriminacions sexuals ni socials.
  
Organització   Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat
  
E-mail   coeducacio@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent