Més informació [ Detall d'activitat

 
9000600555   Les altres literatures universals
2015-2016   Curs telemàtic (en línia asíncron). Secundària en general
  
   12/1/2016 - 16/6/2016 (35 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Asíncron
Organització   Servei de Suports i Recursos Lingüístics
  
  
  
Tipus activitat   LITU Les altres literatures universals
  
Inscripció   10/09/2015 - 27/09/2015
  
Descripció i   Metodologia:   Curs que proporciona recursos i orientacions didàctiques sobre el tractament de les literatures no europees en contextos de diversitat lingüística i cultural.
  
Objectius   Ampliar les lectures habiutals amb obres d'autors de procedència no europea.
Aplicar estratègies d'ecudació intercultural a partir de la competència literaria.
Desenvolupar seqüències didàctiques sobre les lectures de les obres proposades.
  
Continguts   •La tradició literària i l'experiència de la lectura.
•La literatura occidental i les altres tradicions literàries.
•Anàlisi de la pràtica docent.
  
Avaluació   Satifacció de les persones en relació al coneixement de l'activitat formativa
Percepció de transferibilitat.
Aprofitament en termes d'aprenentatge dels continguts de la formació orientats a una futura implamentació en la pràctica docent.
  
Requisits de  certificació   Superació de tots els móduls i del projecte final.
Realització del qüestionari de satisfacció.
  
Persones  destinatàries   Docents de llengua i literatura de secundària.
  
E-mail   sial.formacio@xtec.cat
  
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent