Més informació [ Detall d'activitat

 
9000600555   Les altres literatures universals
2015-2016   Curs telemàtic (en línia asíncron). Secundària en general
  
   12/1/2016 - 16/6/2016 (35 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Asíncron
  
  
Tipus activitat   LITU Les altres literatures universals
  
Inscripció   10/09/2015 - 27/09/2015
  
Persones destinatàries   Docents de llengua i literatura de secundària.
  
Requisits de certificació   Superació de tots els móduls i del projecte final.
Realització del qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Curs que proporciona recursos i orientacions didàctiques sobre el tractament de les literatures no europees en contextos de diversitat lingüística i cultural.
  
Objectius   Ampliar les lectures habiutals amb obres d'autors de procedència no europea.
Aplicar estratègies d'ecudació intercultural a partir de la competència literaria.
Desenvolupar seqüències didàctiques sobre les lectures de les obres proposades.
  
Continguts   •La tradició literària i l'experiència de la lectura.
•La literatura occidental i les altres tradicions literàries.
•Anàlisi de la pràtica docent.
  
Organització   Servei de Suports i Recursos Lingüístics
  
E-mail   sial.formacio@xtec.cat
  
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent