Més informació [ Detall d'activitat

 
9000220529   Scratch: creativitat i enginy a l'aula
2017-2018   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   17/10/2017 - 28/2/2018 (45 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   12/09/2017 - 26/09/2017
  
Persones destinatàries   Professorat de primària i secundària
  
Requisits de certificació   Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% d’activitats).
Avaluació positiva del projecte per implementar a l'aula.
Participació activa als fòrums.
Complimentar el qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Curs telemàtic d'autoformació tipus MOOC: autoformació basada en la reflexió i la col·laboració entre els participants.

Té per finalitat iniciar-se en la programació d’ordinadors amb l’Scratch. En superar el curs, els docents han de poder iniciar els alumnes en el món de la programació d’ordinadors com a un contingut clau de les competències digitals. En acabar caldrà presentar un projecte de treball de fi de curs.
  
Objectius   L'objectiu principal del curs és que els docents aprenguin a fer programes d’ordinador amb l’Scratch i prenguin consciència de les possibilitats de la programació d’ordinadors com a eina per al desenvolupament competencial de l’alumnat. En aquest sentit cal canviar l’"aprendre a programar" pel "programar per a aprendre" i potenciar el pensament creatiu de l’alumnat.
  
Continguts   Els continguts de cada mòdul són:

Mòdul 1: Introducció a l’Scratch.
Mòdul 2: Fem un joc senzill: el Pong.
Mòdul 3: Històries interactives.
Mòdul 4: Fem un laberint.
  
Organització   Àrea de Cultura Digital
  
E-mail   formaciotac@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent