Més informació [ Detall d'activitat

 
9000030532   L’acompanyament en l’adquisició de la llengua oral a través de la literatura
2020-2021   Curs. Educació Infantil
  
   20/1/2021 - 10/4/2021 (20 hores) de 17:45h a 19:45h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
  
Persones destinatàries   Mestres d'Ed Infantil i Ed Primària.
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores virtuals en directe.
Elaboració de les tasques acordades: programació d'una proposta de treball de la llengua oral a traves de la literatura que s’hagi dut a terme a l’aula (programació, aplicació i avaluació).
  
Descripció   Al llarg d’aquest curs, reflexionarem sobre la importància cabdal de la infància i ens preguntarem com són aquests infants, des de quan llegeixen, quin és el lloc dels adults que interactuen amb ells, quins materials podem donar-los per adquirir el llenguatge i com podem fer-ho. Es tracta d’una formació teòrico-pràctica amb l’objectiu de donar eines per introduir a l’aula llibres i històries de tota mena.
  
Objectius   Donar estratègies per a l'acompanyament als infants en la construcció del seu coneixement des de les primeres edats i l'acompanyament en l’adquisició de la llengua oral i del vocabulari que li faciliti l’accés a la lectura, l’escriptura i el càlcul.
  
Continguts   ● Disseny de propostes d'acompanyament en l'adquisició del llenguatge
● Procediments propis del treball de la llengua
● Eines i recursos per treballar la oralitat a través de la literatura.
● Recollida d'evidències i avaluació.
● Les habilitats cognitivolingüístiques.
  
Observacions  
  
Formador/a   Montserrat Colilles
  
Organització   CESIRE. Centre de suport a la innovació i recerca educativa
  
E-mail   cesire@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   20/01/2021   1745   1945 
 Sessió 2   dimecres   03/02/2021   1745   1945 
 Sessió 3   dimecres   17/02/2021   1745   1945 
 Sessió 4   dimecres   03/03/2021   1745   1945 
 Sessió 5   dimecres   17/03/2021   1745   1945 
 Sessió 6   dissabte   10/04/2021   0930   1330 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent