Més informació [ Detall d'activitat

 
7091411709   La mort visita l'aula. Què fem?
2019-2020   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   9/1/2020 - 27/2/2020 (25 hores) de 17:30h a 20:00h
   CRP del Tarragonès
   Autovia de Salou, s/n (C.E. edif. Llull) (Tarragona) 
  
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Persones destinatàries   Equips directius, Professionals EAP, Orientadors i MEE
  
Requisits de certificació   Assistència a un 80% de les sessions i presentació de les tasques encomanades.
  
Descripció   Les situacions d’emergència i de pèrdua en el context educatiu, són una oportunitat educativa de primer ordre per treballar la descoberta d’un mateix i l’afrontament.
  
Objectius   • Conèixer els conceptes relacionats amb els processos de pèrdua i dol, en funció de l’etapa evolutiva. Manifestacions i emocions associades.
• Conèixer i treballar com gestionar el propi dol per a poder estar en disposició de treballar les pèrdues en el context educatiu.
• Valorar els factors de risc i de protecció en funció de l’etapa evolutiva, el context i les diferencies individuals. Detectar i prevenir conductes desadaptatives.
• Aprendre com acompanyar i donar eines als alumnes i les seves famílies en el procés de dol.
• Treballar diferents rituals de tancament i activitats didàctiques per poder ajudar en els diferents cicles.
• Adquirir coneixements per tal de saber afrontar situació d’emergència en el context educatiu.
  
Continguts   1. La mort i el procés del dol, idees bàsiques
1.1. Concepte de mort, i dol
1.2. Procés de dol.

2. Acompanyament als nens i seves families

2.1. Actitud i comunicació
2.2. Teoria de la vinculació

3. El ball d’emocions en la pèrdua

3.1. Concepte de mort i dol en funció de la etapa evolutiva
3.2. Les emocions, elaboració i gestió

4. Eines afrontament, cóm tornem a la normalitat

4.1. Comunicació i eines d’afrontament, amb els nens i les famílies, per poder tornar a les activitats
diàries( estudis, feina...)

5.Prevenció conductes desadaptatives

5.1. Factors de risc i de protecció.
5.2. Prevenció conductes desadaptatives.

6. Elaborem el dol: activitats i rituals

6.1. Comunicació i afrontament
6.2. Activitats i rituals

7.La mort sobtada, tenim una emergència!
7.1. Com ens morim: tipus de morts i diferències pels que seguim vius
7.2. Un esdeveniment traumàtic, què és normal i què no?
7.3.El dol a l'aula i al centre: resiliència
  
Organització   Servei Educatiu Tarragonès
  
E-mail   e3900034@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   09/01/2020   1730   2000 
 Sessió 2   dijous   16/01/2020   -   - 
 Sessió 3   dijous   23/01/2020   -   - 
 Sessió 4   dijous   30/01/2020   -   - 
 Sessió 5   dijous   06/02/2020   -   - 
 Sessió 6   dijous   13/02/2020   -   - 
 Sessió 7   dijous   20/02/2020   -   - 
 Sessió 8   dijous   27/02/2020   1730   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent