Més informació [ Detall d'activitat

 
6004180506   R-Tornar. 9ª Jornada d'’Orientació a les Terres de Lleida
2018-2019   Jornada / Jornades. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   6/11/2018 - 6/11/2018 (5 hores) de 8:30h a 14:00h
   U Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida
   Pl. Víctor Siurana, 1  (Lleida) 
  
  
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Persones destinatàries   Professorat de totes les etapes.
  
Requisits de certificació   Assistència al 80% de les hores de formació.
  
Descripció   Orientar vol dir obrir finestres i possibilitats. Retornar al territori és una alternativa per fer la inserció sociolaboral. De vegades no valorem el que tenim més a prop. De la mateixa manera que els infants, quan se'ls hi pregunta pels animals que coneixen, sovint anomenen els animals de la selva i desconeixen l'àmplia fauna del seu entorn, els joves miren cap a l'exterior i obliden les oportunitats que tenen al seu territori.
El nostre territori rural és extens i divers. Des del turisme fins a l'agricultura i ramaderia, des dels productes artesans a petites i grans indústries. I també hi ha llocs de treball als serveis educatius, sanitaris, turístics, culturals i socials entre altres.
Les oportunitats són moltes. Especialment per a les perso- nes que tenen competències emprenedores. Necessitem persones amb capacitat de generar projectes per realçar tot el patrimoni immaterial i material que hi ha a cada contrada. Necessitem persones que estimin el territori i que hi vulguin viure. I no oblidem que la tecnologia és una gran ajuda per treballar en zones rurals.
Els orientadors i orientadores cal que informin d'aquestes oportunitats, que ajudin a conèixer els possibles llocs de treball del territori i, si cal, dinamitzin programes i accions de suport.
En aquesta jornada volem reflexionar sobre aquest retorn, a la vegada que donem a conèixer als orientadors i orienta- dores les institucions que ajuden a aquest procés, així com els programes que hi donen suport. El Servei d'Ocupació de Catalunya a les comarques, el programa Odisseu, els Grups d'Acció Local en són un tast.
Orientar per retornar, perquè les persones que volen viure a l'àmbit rural hi trobin les oportunitats que hi ha i, si cal, que sàpiguen generar els seus propis llocs de treball.
  
Objectius   Reflexionar sobre les oportunitats d’inserció laboral que ofereix el territori
Donar valor al patrimoni, el turisme, l’agricultura, la ramaderia, els productes artesans i també les grans indústries com a eina de projecció del territori
Valorar els recursos laborals que pot oferir el territori
Presentar les institucions que ajuden a la inserció laboral als orientadors i orientadores
  
Continguts   8.30 h
Acreditació i recollida de documentació
8.45 h Presentació oficial
A càrrec de les autoritats local
9.30 h
Conferència inaugural
A càrrec d’Albert Puigvert, Gerent de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
10.15 h
Eines al territori
Gemma Cortada, Consorci GAL Noguera – Segrià Nord Olga Buenaventura, Oficina Jove de l’Alt Urgell Elisa Farré Torra, OT_SOC la Seu d’ Urgell
11.00 h Pausa/cafè
11.30-14.00 h
Taller d’innovació
A càrrec de Jordi Puigdellívol de SHERPA.cat,
Executive MBA a IESE i Enginyeria de Telecomunicacions i Electrònica a La Salle
  
Organització   ST a Lleida
  
E-mail   ssefp.stlleida@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   06/11/2018   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent