Més informació [ Detall d'activitat

 
6004020506   Tècniques narratives aplicades a un club de lectura
2017-2018   Curs. Secundària Obligatòria i batxillerat
  
   25/10/2017 - 13/12/2017 (20 hores) de 17:30h a 20:00h
   INS Ronda
   c. Henri Dunant, 3 (Lleida) 
  
  
Inscripció   12/09/2017 - 26/09/2017
  
Persones destinatàries   Professorat de secundària, batxillerat i coordinadors de biblioteques de centres educatius de secundària.
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
  
Descripció   Curs impartit per l'Escola d'escriptura de l'Ateneu barcelonès.
  
Objectius   Aportar una metodologia de coordinació d'un club de lectura.
Crear pautes de comentari d'obres literàries.
Proposar activitats lúdiques per dinamitzar el grup.
Relacionar cada lectura amb altres referents culturals de l'alumnat.
  
Continguts   •Aspectes d'organització d'un club de lectura.
•Criteris per a triar una obra per a un club de lectura.
•Creació del dossier inicial de cada club de lectura.
•Context social i cultural de l’obra triada.
•Tècniques narratives aplicades a la lectura:tema i idea principal, narradors, escenaris, èpoques, temps, ritme...
•Dinamització del debat a l’entorn d’una obra literària.
  
Observacions   Es realitzaran 6 sessions presencials de 2,5 hores i 5 hores de treball personal.
  
Formador/a   Paula Juanpere
  
Organització   ST a Lleida
  
E-mail   ssefp.stlleida@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   25/10/2017   1730   2000 
 Sessió 2   dimecres   15/11/2017   1730   2000 
 Sessió 3   dimecres   22/11/2017   1730   2000 
 Sessió 4   dimecres   29/11/2017   1730   2000 
 Sessió 5   dimecres   13/12/2017   1730   2000 
 Sessió 6   dimecres   13/12/2017   1730   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent