Més informació [ Detall d'activitat

 
6003510509   Coeduca't amb el currículum
2021-2022   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   7/10/2021 - 16/12/2021 (30 hores) de 17:15h a 19:45h
   ST ST 0125 Lleida
   Pica d'Estats, 2 (Lleida) 
   En aquesta activitat hi ha sessions en línia síncrones (VCF) per Google Meet
  
Inscripció   13/09/2021 - 26/09/2021
  
Persones destinatàries   Equips impulsors de centre.
  
Requisits de certificació   El dret a certificació de l'activitat estarà subjecte al 80% d'assistència a la formació i el lliurament d'una proposta didàctica que hauran de transferir en el centre.
  
Descripció   Aquesta formació s'emmarca com una de les actuacions del Pla d'igualtat del sistema educatiu per tal de donar resposta a l’Acord GOV/5/2015.
Les sessions 2 i 6 són autoformatives.
  
Objectius   - Conèixer el concepte de coeducació i perspectiva de gènere en l'actualitat, el seu
marc legal i la seva acció educativa transversal a través del currículum.
- Aprofundir sobre les causes i efectes dels estereotips sexistes i la seva incidència
en l'àmbit educatiu.
- Facilitar eines i recursos pedagògics per a treballar l'educació sexual i afectiva.
- Repensar la pròpia pràctica coeducativa amb perspectiva de gènere.
  
Continguts   - Marc legal i conceptual de la coeducació i la construcció social del gènere.
Currículum i perspectiva de gènere.
- L'educació afectiva-sexual. Materials i recursos pedagògics per acompanyar a la
diversitat de gènere i familiar.
- Prevenció de les violències masclistes en el centre educatiu.
- Pràctiques coeducatives de referència
  
Observacions   S’adreça a centres educatius per iniciar pràctiques coeducatives o bé a centres que ja les estiguin duent a terme.
Aquesta activitat consta de sessions en línia síncrones (VCF) a través de Google Meet
El curs s'ha ampliat a 30h per tant les sessions en
  
Organització   Servei de Currículum d'Infantil i Primària
  
E-mail   ssefp.stlleida@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   07/10/2021   -   - 
 Sessió 2   -   -   -   - 
 Sessió 3   dijous   14/10/2021   -   - 
 Sessió 4   dijous   28/10/2021   -   - 
 Sessió 5   dijous   11/11/2021   -   - 
 Sessió 6   -   -   -   - 
 Sessió 7   dijous   25/11/2021   -   - 
 Sessió 8   dijous   16/12/2021   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent