Més informació [ Detall d'activitat

 
6003210520   Itinerari formatiu: Model competencial orientador. Nivell 1
2018-2019   Curs d'equips de centre. Secundària en general
  
   18/2/2019 - 8/4/2019 (30 hores) de 16:00h a 18:30h
   ST Ddtt. Lleida (nd)
    (Lleida) 
  
  
Inscripció   09/01/2019 - 18/01/2019
  
Persones destinatàries   Els participants a la formació han de formar un equip de tres persones mínim per centre: un membre de l'equip directiu, un professor de l'especialitat d'orientació educativa i tutors d'ESO.
  
Requisits de certificació   -Assistència un mínim del 80% d'hores presencials de formació.
-Elaboració d'un pla de millora amb la planificació de l’orientació educativa i l’acció tutorial i de la transferència als equips de centre.
  
Descripció   Formació d’equips de centre (mínim un membre de l'equip directiu, orientador de centre i un altre professor) sobre el model competencial orientador com a eina pedagògica que permet als centres aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic dels seus equips i avançar en la personalització i la projecció de l’aprenentatge dins el marc d'un sistema inclusiu. Formació de 31h: 21h presencials i 10h de treball autònom.
  
Objectius   -Mostrar l’orientació educativa i l'acció tutorial dins el model competencial orientador: des de les matèries, els àmbits, les activitats de centre i el tractament integrador de continguts procedents de diferents àmbits i àrees de coneixement.
-Plantejar l’orientació educativa i l’acció tutorial com a funcions de centre i de tots els professionals que intervenen en el procés d’aprenentatge dels alumnes.
-Conèixer els criteris i indicadors del model competencial i orientador que plantegen els principis de la significativitat, la funcionalitat i la projecció dels aprenentatges,la comunicació com a eina per a la seva construcció i de l'alumne com a protagonista implicat en el propi procés d'aprenentatge.
-Presentar el desplegament de l’orientació educativa i l'acció tutorial per part dels equips de centre com a possibilitador de la personalització de l'aprenentatge.
  
Continguts   -Conceptualització de l’orientació educativa i l’acció tutorial.
-Model competencial orientador: dimensions, criteris i indicadors de l'orientació educativa i l'acció tutorial.
-Estratègies per desenvolupar les competències bàsiques d’àmbit transversal en equip.
-L’orientació educativa i l'acció tutorial en equip: organització de centre.
-Estratègies de centre, d'acompanyament personalitzat de l'alumnat per a la promoció de la implicació dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge i per a la prevenció de l’absentisme i l'abandament prematur.
  
Observacions   Les diverses modalitats de l’Itinerari formatiu model competencial orientador que es presenten a continuació pretenen acompanyar els centres educatius en el canvi planificat i cicle de millora contínua cap al desenvolupament professional i pedagògic d’esc
  
Organització   Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats
  
E-mail   xsole@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   18/02/2019   1600   1830 
 Sessió 2   -   -   -   - 
 Sessió 3   -   -   -   - 
 Sessió 4   -   -   -   - 
 Sessió 5   -   -   -   - 
 Sessió 6   -   -   -   - 
 Sessió 7   -   -   -   - 
 Sessió 8   dilluns   08/04/2019   1600   1830 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent