Més informació [ Detall d'activitat

 
6000380020   III Jornada Batxibac a Lleida
2017-2018   Trobada pedagògica. Secundària Postobligatòria. Batxillerats
  
   24/1/2018 - 24/1/2018 (8 hores) de 8:30h a 15:30h
   U Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida
   Pl. Víctor Siurana, 1  (Lleida) 
  
  
Inscripció   17/07/2017 - 24/01/2018
  
Persones destinatàries   Professorat i alumnat relacionats amb la realització del doble batxillerat: català i francès
  
Requisits de certificació   Assistència a la Jornada
  
Descripció   A proposta del Servei d'Ordenació Curricular de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament, s'organitza una jornada conjunta entre els Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida i la Universitat de Lleida, per a la promoció de la llengua francesa en els darrers cursos d'ensenyament secundari postobligatori.

Aquest curs, s'organitza la tercera edició a Lleida.

NOTA: La inscripció en aquesta activitat, comporta la cessió de les teves dades a la UdL, als efectes de gestió administrativa d'aquesta formació.
  
Objectius   -Establir un "Punt de trobada" dels estudiants que cursen el Batxibac, a fi de compartir l’experiència dels centres de l'àmbit territorial de Lleida
-Donar a conèixer el programa als centres educatius i a possibles futurs alumnes del Batxibac
-Unir l’expertesa de la UdL amb el batxillerat en l’àmbit de la cultura i la història de França, segons els currículum de literatura i història
franceses
-Introduir temes sobre la Francofonia
  
Continguts   1.-Realització de dues conferències sobre història, literatura i cultura francòfones:

-"Mai 68: quand les étudiants rêvaient d'un nouveau monde", a càrrec de Ramon Usall Santa (escriptor)

-"Du journal de bord à la "robinsonnade": deux manières d'écrire le voyage", a càrrec d’Alícia Piquer Desvaux
(Universitat de Barcelona)
2.-Realització de tallers per al foment de l'expressió oral i l'escriptura d'acord amb el currículum del Batxibac.
  
Organització   ICE de la Universitat de Lleida
  
E-mail   falamon@filcat.udl.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   24/01/2018   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent