Més informació [ Detall d'activitat

 
3020320500   Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (Mòdul 2)
2016-2017   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   6/2/2017 - 29/5/2017 (20 hores) de 17:30h a 20:00h
   CRP del Baix Llobregat I
   Pl. Ferrer i Guàrdia, 1-3 (Sant Feliu de Llobregat) 
  
  
Accessos   Veure plànol
  
Persones destinatàries   Mestres d'educació infantil i Primària. Tindran prioritat els mestres que hagin realitzat el curs "Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor".
  
Requisits de certificació   Assistència a un 80% de les sessions, realització de les pràctiques proposades i lliurament del treball telemàtic.
  
Descripció   Aquesta curs és la continuació de l'activitat "Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor". La formació AraMat vol aprofundir una mica més en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques en aquestes etapes i en com treballar-los a l'aula, amb el convenciment que si se'n sap més es poden ensenyar millor.

El treball es realitzarà a partir d'activitats d'aula i en un ambient de resolució de problemes. Aquestes activitats es prendran com a base per realitzar la reflexió sobre els continguts clau i la seva didàctica.
  
Objectius   - Aprofundir en els continguts clau de l'aprenentatge de la matemàtica i en la seva didàctica.

- Trobar connexions entre diferents tipus de continguts.

- Disposar d'elements per coordinar l'aprenentatge al llarg de l'etapa

  
Continguts   En el mòdul 2 es tractaran els continguts següents:
- Mesura i transformacions geomètriques
- Fraccions i decimals
- Estadística: de la recollida de dades a la interpretació del resultat.
- Probabilitat
- Operacions: Sumar i restar


  
Observacions   Tipus bloquejat per FORMGEST setembre 2017
  
Formador/a   David Vilalta
  
Organització   Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat
  
E-mail   crp-santfeliu@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   06/02/2017   1730   2000 
 Sessió 2   dilluns   13/03/2017   -   - 
 Sessió 3   dilluns   03/04/2017   -   - 
 Sessió 4   dilluns   08/05/2017   -   - 
 Sessió 5   dilluns   22/05/2017   -   - 
 Sessió 6   dilluns   29/05/2017   1730   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent